Provincie wil komend jaar met meer Brabantse gemeenten samenwerken voor schonere lucht

“…….Daarnaast zal de provincie kennisdeling met gemeenten stimuleren voor het toepassen van inzichten op het gebied van luchtkwaliteit in omgevingsvisies en –plannen. Via de omgevingsdiensten zal de provincie de bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag zo scherp mogelijk vergunnen, zodat zij zo min mogelijk uitstoten. Dit zijn enkele van actiepunten in de Uitvoeringsagenda Milieu dat Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. “De provincie Noord-Brabant en een aantal Brabantse gemeenten ondertekenden het Schone Lucht akkoord al bij de start in 2020,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Het bevorderen van schone lucht is erg belangrijk voor het verbeteren van de gezonde leefomgeving voor Brabanders. We willen graag de handen ineenslaan met nog meer Brabantse gemeenten om zo te werken aan drie gezonde levensjaren erbij voor alle Brabanders……….” (Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2022/provincie-wil-met-meer-brabantse-gemeenten-samenwerken-voor-schonere-lucht)