Quest Kort: luchtkwaliteit van grote invloed op groei baby’s

“….Dat luchtvervuiling niet gezond is, zal niemand verbazen. Maar wetenschappers van de Universiteteit Bergen (Noorwegen) ontdekten hoe groot, of eigenlijk hoe klein, de invloed echt is. Nog kleinere kleine kinderen.
De Noorse wetenschappers namen 4286 kinderen en hun moeders onder de loep. Ze maten de hoeveelheid groen en luchtvervuiling in de gebieden waar de moeders tijdens hun zwangerschap woonden. Dat zetten ze af tegen het geboortegewicht van de baby’s, waarbij ze ook rekening hielden met andere factoren die het gewicht konden beïnvloeden. Wat bleek? In de gebieden met de meeste luchtvervuiling werden de kleinste baby’s geboren. Dit effect bleek minder groot als de omgeving veel groen had. Kleinere baby’s zijn, vanwege hun kleinere longen, vatbaarder voor longziekten op latere leeftijd. De onderzoekers pleiten daarom voor meer groen in vervuilde gebieden……” (Bron: https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a46128229/quest-kort-luchtkwaliteit-van-grote-invloed-op-groei-babys/)