Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters, behalve in luchtvaart

“….345 van de grootste CO2-uitstoters in Nederland hebben vorig jaar ruim 13 procent minder uitgestoten dan in 2022. Dat is de grootste procentuele daling ooit, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die zicht houdt op bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Samen zijn deze ondernemingen goed voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot in Nederland. Met name de Nederlandse energiesector springt eruit met een flinke daling. Dat komt doordat bedrijven meer stroom hebben opgewekt uit hernieuwbare bronnen en minder met fossiele energie. Dat is opvallend, want productiebeperkingen voor kolencentrales werden met het oog op leveringszekerheid vorig jaar juist opgeheven….” (Bron: https://nos.nl/artikel/2516852-recorddaling-co2-emissie-van-nederlandse-grote-uitstoters-behalve-in-luchtvaart)