Resultaten luchtmetingen Baarle-Nassau

“….De luchtkwaliteit bij de woonkern van Baarle-Nassau voldoet aan de geldende EU-grenswaarden, maar voldoet niet voor fijnstof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) aan de WHO-advieswaarden. Voor fijnstof (PM10) en benzeen (C6H6) wordt wel aan de WHO-advieswaarden voldaan. De waarden voor NO2 en benzeen liggen op het gemiddelde van Noord-Brabant. Voor fijnstof liggen de gemeten waarden lager. De waarden voor ammoniak zijn hoger dan gemiddeld, maar lager dan van agrarische gebieden uit het landelijk meetnet luchtkwaliteit…..” (Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2023/resultaten-luchtmetingen-baarle-nassau)