RIVM: op aantal plekken maatregelen nodig voor betere luchtkwaliteit

“…..De luchtkwaliteit in Nederland voldoet voor een groot deel al aan strengere eisen voor luchtkwaliteit die de Europese Commissie wil invoeren. Rond Schiphol, op de Maasvlakte en in de IJmond, waar onder meer Tata Steel is gevestigd, zullen waarschijnlijk echter wel extra maatregelen nodig zijn om aan de voorgestelde eisen te voldoen, zo heeft het RIVM berekend. Ook langs drukke wegen is de uitstoot van schadelijke stoffen nog hoger dan de doelen die ‘Brussel’ voor ogen heeft. Voorstellen voor 2030. Met bestaand beleid ziet het er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar uit dat de grenswaarden die de commissie voor 2030 voorstelt, in 98 procent van het land haalbaar zijn. Het instituut verwacht dat klimaat- en stikstofbeleid dat nog in de maak is, zowel Europees als landelijk, de doelen voor de luchtkwaliteit verder binnen bereik brengen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om normen voor de uitstoot van voertuigen. Ook daar heeft het dagelijks bestuur van de EU voorstellen voor gedaan. Europese wetgeving. Of de eisen aan de luchtkwaliteit per 2030 echt flink worden aangescherpt, is nog afhankelijk van de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Dit soort Europese wetgeving komt er alleen als zij ermee instemmen. Stikstof en fijnstof. Het voorstel voorziet onder meer in een halvering van de toegestane concentraties stikstofdioxide (NO2). De concentratie fijnstof moet ook fors omlaag. Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid. Stikstofdioxide draagt ook bij aan stikstofproblemen in de natuur. Gezondheidswinst. Het RIVM benadrukt ook dat schonere lucht gezondheidswinst oplevert. Het Europese voorstel is overigens nog wat minder streng dan de maximale concentraties die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2021 adviseerde…..” (Bron: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/rivm-op-aantal-plekken-maatregelen-nodig-voor-betere-luchtkwaliteit)