RIVM past stikstof- en fijnstofdepostiekaarten aan

“…..Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert voor stikstof (NH3) en fijnstof kleine aanpassingen door in concentratie- en depositiekaarten. Volgens RIVM leverde een herberekening met gecorrigeerde data kleine lokale verschillen op. Op landelijke schaal hebben deze verschillen geen invloed. De herberekening was nodig nadat RIVM begin vorige maand bekendmaakte dat bij het opstellen van de Top 100-lijst van ammoniakuitstoters verkeerde emissiefactoren zijn gebruikt voor sommige staltypen. Deze foute emissiedata zijn ook gebruikt in de berekeningen van concentraties en deposities. RIVM stelt dat de landelijke cijfers die het rijksinstituut rapporteert betrouwbaar zijn. Hoe meer wordt ingezoomd op de regionale of lokale situatie, hoe onzekerder deze cijfers volgens RIVM zijn. Uit de impactanalyse blijkt dat de gemaakte fout geen effect heeft op de landelijke en regionale uitstoot in 2019. Op de lokale verdeling van de uitstoot hebben de foute emissiedata een kleine, maar niet substantiële invloed, meldt het instituut. Voor ammoniak bleken de onjuiste data in de nog niet uitgekomen conceptversie van Aerius 2022 te zitten. Deze data zijn volgens het rijksinstituut dan ook niet gebruikt voor bijvoorbeeld vergunningverlening. De release van Aerius 2022 is uitgesteld tot 26 januari, omdat het doorvoeren van deze correcties de meeste tijd kost, geeft RIVM aan.
De analyse naar de impact van de foute emissiedata voerde RIVM met hulp van Wageningen University & Research en Centraal Bureau voor de Statistiek uit….” (Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/08/rivm-past-stikstof-en-fijnstofdepostiekaarten-aan)

Een gedachte over “RIVM past stikstof- en fijnstofdepostiekaarten aan

Reacties zijn gesloten.