Scheetbelasting voor uitstoot vee Nieuw-Zeelandse boeren van de baan

“..Het plan van de Nieuw-Zeelandse regering om boeren belasting te laten betalen voor de uitstoot van hun vee lijkt voorlopig van de baan. De huidige regering heeft vandaag bekendgemaakt daadwerkelijk een einde aan het plan van de vorige regering te maken. Een groot deel van de agrarische sector was het helemaal niet eens met de ‘scheetbelasting’. Het voorstel van de vorige regering hield in dat boeren zouden moeten betalen voor onder andere het schadelijke broeikasgas methaan dat vrijkomt bij scheten en boeren van hun vee. Volgens de boeren zou de heffing hun bedrijven onrendabel maken. De belasting zou eigenlijk vanaf volgend jaar ingaan, maar in een verklaring zegt de conservatieve regering nu dat er naar andere manieren gekeken wordt om te zorgen voor minder uitstoot. Er komt bijvoorbeeld een speciale groep met vertegenwoordigers uit de landbouwsector die hierover mee zal denken. Dat kan op den duur wel opnieuw leiden tot hogere kosten voor boeren….” (Bron: https://nos.nl/artikel/2524014-scheetbelasting-voor-uitstoot-vee-nieuw-zeelandse-boeren-van-de-baan)