Schimmels slaan volgens onderzoek verrassend veel CO2 op

“…….Schimmels die in de bodem leven, spelen volgens een internationaal team van wetenschappers een belangrijke en onderschatte rol in het dempen van klimaatverandering. In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology schatten experts dat jaarlijks ruim een derde (36 procent) van de totale hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die de mensheid uitstoot door schimmels wordt opgenomen. De grote vraag is nog wel hoelang die CO2 precies veilig onder de grond blijft……” (Bron: https://www.rd.nl/artikel/1022683-schimmels-slaan-volgens-onderzoek-verrassend-veel-co2-op)