Schonere Lucht voor iedereen in Zuid-Holland

“…..Op initiatief van GroenLinks gaat de provincie Zuid-Holland de luchtkwaliteit nog meer verbeteren. GroenLinks statenlid Robert Klumpes: “Schone lucht is onmisbaar voor een goede gezondheid. Hoe schoner hoe beter voor al onze inwoners.” Afgelopen jaren heeft de provincie al veel gedaan aan het schoner maken van de lucht en bijna overal voldoet de luchtkwaliteit aan de nationale normen. Maar de provincie heeft ook het Schone Lucht akkoord ondertekend, waarbij het uitgangspunt is het behalen van de advieswaarde van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie). Nu wil het geval dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vervuilende deeltjes in de lucht schadelijker zijn dan gedacht. De WHO heeft daarom de advieswaarden naar beneden bijgesteld en er zelfs twee aan toegevoegd: PM 2.5 (deeltjes tot 2.5 micrometer) en NO2 (stikstofdioxide). Nogmaals Klumpes: “Die nieuwe advieswaarden zijn heel belangrijk. Hoe kleiner de deeltjes in de lucht, hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen binnendringen en hoe schadelijker het is voor onze gezondheid. Zo kunnen ze onder andere bijdragen aan longklachten, hart en vaatziekten, kanker en zelf vervroegde dementie.” Naar aanleiding van de motie van GroenLinks heeft de meerderheid (VVD, CU-SGP, D66, PvdA, CDA, SP, PvdD, Goud, DENK, Groep van Rijnberk) van de Provinciale Staten de provincie opgedragen om in kaart te brengen op welke plekken binnen Zuid-Holland de concentraties van vervuilende deeltjes in de lucht het deze meteen aan te pakken. Klumpes:” We zullen ambitieus aan de slag moeten gaan met het verbeteren van de luchtkwaliteit met alle mogelijkheden die we hebben en daarmee ook waar nodig de gemeenten en waterschapen erbij te betrekken. Het is van groot belang voor al onze inwoners dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid neemt.”….” (bron: https://regioonline.nl/regio-den-haag/schonere-lucht-voor-iedereen/)