Schop gaat in de grond voor honderden extra bomen (en dus meer zuurstof in de lucht)

“….in de Steenstraat in Grimbergen wordt een perceel van het OCMW omgevormd tot een bos. Het gemeentebestuur en de Bûûmplanters gaan daar heel wat extra bomen planten. In augustus 2020 engageerde het gemeentebestuur van Grimbergen zich om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen. Doel is om nog voor 2024 zo veel mogelijk extra bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming. Voor de bebossing van een OCMW-perceel in de Steenstraat werkt Grimbergen daarvoor samen met de Bûûmplanters. “De Bûûmplanters zijn een open burgercollectief dat mogelijk gemaakt wordt door de sterke schouders van een aantal partners, waaronder de Vlaamse overheid en het Agentschap Natuur en Bos”, zegt schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Dankzij de vele vrijwilligers zorgt dit initiatief voor meer biodiversiteit, leefbaarheid en veerkracht in Brussel en de groene Rand.” “Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 2.076 nieuwe geplante bomen, maar op korte termijn komen daar nog heel wat boompjes bij. Er werden al 103 geboortebomen geplant en op 29 en 30 november komen daar nog eens 580 boompjes en een bosrand van 570 stuks plantgoed bij in de Steenstraat in Humbeek. We werken daarvoor samen met de Bûûmplanters.” De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van gemeentelijke basisschool Mozaïek steken alvast een handje toe op 30 november. “Volgend jaar komt dan het nieuw aangekocht perceel aan de Humbeeksesteenweg aan de beurt”, aldus nog Lauwers. “We mikken daar op 2.850 extra bomen.” Buurtbewoners en vrijwilligers zijn welkom op dinsdag 29 november van 13 tot 16 uur én op woensdag 30 november van 9 tot 12 uur in de Steenstraat in Humbeek, naast huisnummer 90. Het nodige materiaal zal aanwezig zijn, huisdieren zijn niet toegelaten…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221128_94883522)