Sector test zes systemen voor afvang CO2 uit buitenlucht

“…Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandag 22 april bij de glastuinbouwunit van Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) voor CO2 uit buitenlucht geopend. In dit centrum worden de komende drie jaar zes systemen voor de afvang van CO2 uit de buitenlucht op praktijkschaal getest. Het IDC-CO2 uit Buitenlucht is een project dat valt onder het programma Kas als Energiebron en wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Adema noemt de manier waarop de glastuinbouw het initiatief neemt voor het IDC een goed voorbeeld van hoe vooruitstrevend de sector is. ‘De ambities zijn hoog om in 2040 klimaatneutraal te zijn en daar ben ik trots op. De sector heeft al veel stappen gezet in energiebesparing en verduurzaming, met een nieuwe techniek om CO2 af te vangen worden de gestelde klimaatdoelen alleen maar eerder bereikt. Het IDC-CO2 bestaat uit twee kascompartimenten van elk 144 vierkante meter. In drie jaar tijd worden daarin achter elkaar steeds voor een periode van een half jaar in komkommers zes systemen voor de afvang van CO2 uit buitenlucht, ofwel Direct Air Capture (DAC)-technieken, vergeleken met het standaard doseren van CO2 via Ocap. Dennis Medema is themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland en een van de aanjagers van het CO2-centrum. Hij legt uit dat CO2 uit buitenlucht een mooie bron kan zijn, zeker als glastuinders geleidelijk afscheid nemen van de warmtekrachtkoppeling (wkk) als warmtebron om meer fossielvrij te telen. ‘Een optimale CO2-dosering zorgt in een gewas als komkommer voor 20 tot 30 procent meeropbrengst en is daarmee een belangrijke productiemiddel. Op basis van een deskstudie zijn volgens Medema een aantal bedrijven benaderd voor het testen van hun DAC-systemen. ‘We weten inmiddels dat het technisch wel mogelijk is om CO2 uit de lucht te halen. Binnen dit project kijken we vooral naar de economische haalbaarheid voor de glastuinbouwbedrijven. Projectleider Alexander Boedijn van WUR Glastuinbouw voegt eraan toe dat van elk systeem relevante kengetallen verzameld worden om uiteindelijk een goede vergelijking te kunnen maken. ‘De eerste onderzoeksvraag is in hoeverre we kwalitatief goede CO2 kunnen afvangen die zonder risico voor het gewas gedoseerd kan worden. Daarna bekijken we de betaalbaarheid van de technieken en hoe we de systemen eventueel rendabel kunnen maken’, zegt Boedijn. Medema legt uit dat gekozen is voor vergelijkingsonderzoek met komkommer omdat dit proefgewas gevoelig is voor fytotox en snel de gevolgen van onzuivere CO2 laat zien. Verder groeit komkommer relatief snel en heeft het een teeltcyclus dat goed past bij de vergelijking van de DAC-systemen in een relatief korte tijd. Overigens is het volgens Medema niet ondenkbaar dat methoden om CO2 uit de lucht af te vangen al voor het einde van de projectduur in de praktijk toegepast gaan worden. Tot slot noemt Adema het afvangen van CO2 uit de lucht een mooie vorm van circulaire landbouw. ‘Hergebruik is altijd een veel beter alternatief dan CO2-opslag. Dat zie ik toch meer als een soort laatste oplossing. De opslag van CO2 mag wat mij betreft ook nooit ten koste gaan van de beschikbaarheid van kwalitatief goed CO2 voor de glastuinbouw…..” (Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/04/22/sector-test-zes-systemen-voor-afvang-co2-uit-buitenlucht)