Speciale toestelletjes meten luchtkwaliteit voor en na invoering mobiliteitsplannen Dampoort en Gentbrugge

“….De machientjes geven in realtime resultaten door aan de Vlaamse Milieumaatschappij. In en rond Gent wordt de luchtkwaliteit nu al gemeten met tien automatische meetstations en 45 meetbuisjes. “Samen met de VMM onderzoekt Stad Gent hoe realtime monitoring kan bijdragen aan ene betere luchtkwaliteit”, zegt Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat (Groen). De sensorboxen laten ook toe om nog meer gegevens over de impact van het toekomstige wijkmobiliteitsplan in Dampoort en Oud Gentbrugge te verzamelen. De luchtkwaliteit wordt zowel voor als na de invoering gemeten, maar de eindresultaten worden pas ten vroegste een jaar na de invoering verwacht om de evolutie grondig te kunnen bestuderen…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240206_95111384)