Staatsbosbeheer plant 1050 nieuwe bomen in ’t Merkske

“……Staatsbosbeheer plant in maart 1050 nieuwe bomen in natuurgebied ’t Merkske bij Baarle Nassau. De organisatie kiest daarbij voor een strookvormige aanplant, vanwege het historisch herstel van oude houtwallen. Staatsbosbeheer werkt in het project samen met Viridi Air, een bedrijf dat als doel heeft om bomen te planten waarvan bekend is dat ze fijnstof uit de lucht filteren. Er wordt gekozen voor bomen die horen bij de streek. Het gaat daarbij om de zoete kers, zomereik, meidoorn, sleedoorn, els, grauwe wilg en geoorde wilg….” (bron: https://www.groeneruimte.nl/nieuws/254024/)