Stadsbelangen bezorgd over kankerverwekkend fijnstof windturbines

“…Vlaardingen was ooit (in 2010) verkozen tot de Groenste Stad van Europa. Inmiddels wordt er gebouwd, worden er wegen en tunnels aangelegd of verlegd en volwassen bomen leggen het loodje in de uitvoering van al die plannen. En de fractie van Stadsbelangen maakt er zich er ernstig zorgen over. Raadslid Vera Kalf-Müller stelde er namens de partij vragen over, in het bijzonder over de te bouwen windturbines in het Oeverbos. Want die wekken niet alleen schone energie op, maar produceren tegelijkertijd ook kankerverwekkend fijnstof, aldus een Noors onderzoek. Dat komt vrij bij de slijtage van de turbinebladen, tot wel zo’n 60 kilo per jaar. ,,Het (door slijtage van de bladen vrijkomende fijnstof) Bisfenol-A is kankerverwekkend en wordt tevens gerelateerd aan diverse andere gezondheidsaandoeningen’’, aldus Kalf-Müller. ,,Daarnaast maakt 1 kg Bisfenol-A miljarden liters water onbruikbaar’’. Ze wil weten van heet college of ze bekend zijn met deze gegevens, of hier ook metingen op worden verricht en of een en ander in de afgegeven vergunningen is opgenomen. En omdat voorkomen beter is dan genezen vraagt Vera Kalf-Müller ook of het college bereid is om extra onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s voordat de twee windturbines bij het Oeverbos worden gebouwd….” (Bron: https://vlaardingen24.nl/nl/nieuws/politiek/stadsbelangen-bezorgd-over-kankerverwekkend-fijnstof-windturbines/35683)