Stikstofcrisis? In China en India komen er 700+ kolencentrales bij

“…..De stikstofcrisis houdt het land nu al geruime in zijn greep. Het zorgt bij zowel boeren als beleidmakers voor slapeloze nachten. Terwijl wij ons in Nederland druk maken over grazende koeien, bouwvergunningen en natura 2000-gebieden, schieten er in Azië honderden kolencentrales als paddenstoelen uit de grond. Uit onderzoek van energievergelijk.nl, gebaseerd op gegevens van de Global Energy Monitor, blijkt dat er alleen al in China en India meer dan 700 kolencentrales gepland staan of in aanbouw zijn. 362 kolencentrales in aanbouw. Op moment van schrijven zijn er in Azië 362 kolencentrales in aanbouw, die samen goed zijn voor een capaciteit van 186.447 megawatt, oftewel 186,4 gigawatt (GW). Even voor de beeldvorming: één gigawatt kan ongeveer 1 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. De hoeveelheid CO2-uitstoot die vrijkomt zodra de centrales operationeel zijn, is nauwelijks te bevatten. Verreweg de meeste nieuwe kolencentrales worden gebouwd in China, India en Indonesië. Dit staat in schril contrast met het energiebeleid in Europa, waar kolencentrales juist worden gesloten en uitgefaseerd. Alleen Servië, Bosnië en Turkije hebben nieuwe kolencentrales in aanbouw of gepland. Dit zijn er in totaal 27 stuks, goed voor een totale capaciteit van 7,7 GW. Bijna iedereen stapt af van steenkool, maar China lijkt het gaspedaal juist in te trappen.” Koen Kuijper (energie-expert). 557 kolencentrales gepland. Naast de honderden centrales die momenteel worden gebouwd, zijn er in Azië ook nog 557 kolencentrales waarvoor de eerste vergunningen zijn afgegeven, die officieel zijn aangekondigd of in capaciteit worden uitgebreid. Het overgrote deel van deze geplande centrales en uitbreidingen bevindt zich wederom in China, blijkt uit de cijfers. Het aantal vergunningen dat China in 2022 heeft afgegeven voor de bouw van nieuwe kolencentrales is in zeven jaar niet zo hoog geweest. Met dit tempo krijgt China er twee nieuwe kolencentrales per week bij. Het hele verhaal is wel dat China oude kolencentrales wil uitfaseren of op stand-by zetten, met als doel de piek in CO2-uitstoot vóór 2030 te bereiken en per 2060 volledig CO2-neutraal te zijn. Desondanks ligt China’s huidige krachtopwekking met kolencentrales nog altijd op bijna 1.100 GW. De gebruikte cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit de Global Energy Monitor (GEM). Dit is een multidisciplinair team dat bestaat uit academici, wetenschappers activisten, bedrijven, nationale en internationale instanties……” (Bron: https://www.energievergelijk.nl/nieuws/stikstofcrisis-in-china-en-india-komen-er-700-kolencentrales-bij)