Straks in ieder klaslokaal CO2-meter verplicht

“……Het wordt verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Voor de verplichting van de CO2-meters voor bestaande scholen is nog wel een wijziging in het Bouwbesluit nodig. “60 procent van de scholen heeft al een CO2-meter in ieder klaslokaal”. De afgelopen maanden is door het harde werken van vele scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Honderden scholen hebben gebruik gemaakt van het hulpteam ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO2-meters geplaatst. Maar nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar vlot te trekken. Daarom wordt het verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft minister Wiersma aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer……” (Bron: https://bouwenuitvoering.nl/varia/straks-wordt-in-ieder-klaslokaal-een-co2-meter-verplicht/)