Studie: techniek kan uitstoot industrie nu al 85 procent verlagen

“….De CO2-uitstoot van de industrie kan technisch gezien nu al grotendeels worden gestopt, volgens Britse onderzoekers. Met een mix van technieken die direct toepasbaar zijn en technologieën die al een heel eind zijn doorontwikkeld, kan de industriële uitstoot volgens hun berekeningen met zo’n 85 procent worden verminderd. Als grootste probleem om dat voor elkaar te krijgen zien ze niet de technische kennis, maar de kosten. De onderzoekers van onder meer de Universiteit van Leeds onderzochten diverse sectoren, waaronder de staalindustrie, de chemie, de voedselverwerkende industrie en de aluminiumsector. Het cijfer van 85 procent uitstootvermindering kan volgens hen worden gerealiseerd door veelbelovende technieken daadwerkelijk massaal toe te passen. Een belangrijke rol zien de onderzoekers onder meer voor waterstof, elektrificatie en het afvangen en opslaan van CO2. Ook biomassa kan volgens hen helpen de uitstoot te verminderen, al is dat volgens andere onderzoekers weer niet zo wenselijk omdat het kan leiden tot luchtvervuiling en ontbossing…..” (Bron: https://nieuws.nl/economie/20240131/studie-techniek-kan-uitstoot-industrie-nu-al-85-procent-verlagen/)