Taxi Van Ojik zet in op luchtreiniging voor veilige ritten en minder verzuim

“…….De snelle verspreiding van het coronavirus zorgt ook bij taxibedrijven voor veel verzuim. Omdat mensen tijdens een taxirit een kleine ruimte met elkaar delen, is de kans op besmetting groot. Om taxiritten voor zowel chauffeurs als passagiers veiliger te laten verlopen en het verzuim te verminderen, zet Taxi Van Ojik in op actieve luchtreiniging. Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht. De kans op besmetting is dan ook groter als je je met meerdere mensen in een kleine ruimte bevindt. Op het moment dat een passagier verkoudheidsklachten heeft, weten wij en onze chauffeurs dit pas zodra deze persoon bijvoorbeeld snift in de auto”, stelt eigenaar Arjen van Ojik. “Of een mondkapje dan voldoende bescherming biedt, weten we niet. Dat de zorgen over eventuele besmetting bij zijn chauffeurs toenamen, was echter wel duidelijk. Best veel chauffeurs zijn op leeftijd. Zeker toen zij nog geen boosterprik hadden gekregen, waren zij bang om het virus op te lopen. Een aantal weken geleden had een van de chauffeurs volgens Van Ojik nog twee dagen op rij een klant in de taxi die het virus onder de leden had. Hij was besmet en had het ons niet laten weten, dus hij had het zomaar kunnen overdragen aan de chauffeur. Gelukkig is dit niet gebeurd, maar het risico is in zulke gevallen groot……” (Bron: www.taxipro.nl)

Taxi zet in op luchtreiniging