Terneuzen wil schonere lucht voor inwoners: ‘In bepaalde delen veroorzaakt fijnstof net zo veel klachten als obesitas’

“…..Een schonere lucht voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. Die ambitie heeft de gemeente Terneuzen. Daarvoor ondertekende wethouder Laszlo van de Voorde vanmiddag als eerste Zeeuwse gemeente het Schone Lucht Akkoord. Want ook al voldoet de luchtkwaliteit op dit moment aan de Europese norm, deze kan in de Kanaalzone nog veel beter. We gaan een extra inspanning leveren om te komen tot een schonere lucht en een betere leefomgeving. Met andere woorden: we willen er extra ons best voor gaan doen de komende jaren. Hoe pak je zo’n probleem als fijnstof aan, als het probleem grotendeels van bedrijven komt? We hebben meetapparatuur hangen, dus we kunnen zien wanneer het piekt. Maar tot de bron komen en dan ook met een actieplan samen stappen zetten, dat heeft tijd nodig. Maar daar gaan we ons wel voor inzetten. Nu we ons verbonden hebben aan het akkoord, opent dat misschien ook het gesprek. Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. In Zeeland is de gemeente Terneuzen de eerste die zich erbij aansluit. Samen streven ze naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030, ten opzichte van 2016. Waarom hebben jullie niet drie jaar geleden al, samen met de provincie, die handtekening gezet? We hebben onderzoek gedaan naar de leefomgeving in de Kanaalzone. Eén van de aanbevelingen was om ons als gemeente bij het akkoord aan te sluiten. Het vraagt wel veel inspanningen. Je moet een plan opstellen en je hebt genoeg mensen nodig om dat uit te voeren. We hebben het idee dat we er nu klaar voor zijn. Met alle nieuwe ontwikkelingen, zoals de Nieuwe Sluis en andere bedrijvigheid die de bouw met zich meebrengt, moet je ook aandacht hebben voor de leefomgeving. De balans moet goed blijven, zodat mensen hier ook prettig kunnen blijven wonen. Wat kunnen de inwoners van de gemeente verwachten om de lucht schoner te krijgen? We investeren nu al flink in het meetnetwerk voor fijnstof. We maken het mensen makkelijk om hun elektrische auto op te laden, maar het gaat ook om zaken die we zelf in de hand hebben. Bijvoorbeeld vergunningverlening. Hoe streng ben je met je eisen voor vergunningen? Dat gaan we nog eens tegen het licht houden. Maar we kijken ook naar de gemeente als bedrijf. Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan een zo schoon mogelijke lucht? Dat doen we bijvoorbeeld door ons eigen wagenpark zo veel mogelijk elektrisch te maken. Wanneer zijn de eerste resultaten te verwachten? We gaan dit jaar eerst een plan van aanpak maken, kijken waar we winst kunnen behalen. In welk jaar de luchtkwaliteit beter moet zijn, daar is nog geen besluit over genomen. Zelf zou ik 2030 een mooi uitgangspunt vinden. Dat is ook de datum voor de industrie om een aantal doelstellingen gerealiseerd te hebben. Het lijkt mij mooi om samen op te trekken om het hier schoner te maken………..” (Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15311924/terneuzen-wil-schonere-lucht-voor-inwoners-in-bepaalde-delen-veroorzaakt-fijnstof-net-zo-veel-klachten-als-obesitas)