Testaankoop: “Luchtkwaliteit in ziekenhuizen laat te wensen over”

“….De meeste ziekenhuizen in ons land worden niet voldoende verlucht of hebben geen voldoende efficiënt ventilatiesysteem. Dat zegt Testaankoop woensdag op basis van een onderzoek met CO2-meettoestellen in 25 grote ziekenhuizen. De resultaten van het onderzoek zijn overgemaakt aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De coronacrisis heeft ons doen beseffen dat microben en vervuilende stoffen de lucht die we inademen vervuilen, en dat die een negatieve impact kunnen hebben op onze gezondheid, zegt de consumentenorganisatie in een persbericht. “Gezonde lucht is dus essentieel voor de volksgezondheid, vooral in zorginstellingen zoals ziekenhuizen.” Om de luchtkwaliteit te controleren, stuurde Testaankoop onderzoekers uitgerust met draagbare CO2-meettoestellen (Testo 315-3) naar 25 grote Belgische ziekenhuizen. Een hoge CO2-concentratie toont aan dat de lucht onvoldoende wordt ververst. De metingen gebeurden aan het onthaal, in drie wachtkamers, de cafetaria, gangen, liften en toiletten. Van de 25 ziekenhuizen die Testaankoop bezocht, lagen de CO2-waardes van slechts drie ziekenhuizen overal onder de grens van 800 deeltjes per miljoen (ppm), de drempelwaarde die de Hoge Gezondheidsraad aangeeft. Zeven ziekenhuizen haalden waardes boven de 800 ppm (en vaak zelfs 1.000 ppm) in meer dan de helft van de geteste lokalen, wat erop lijkt te wijzen dat er onvoldoende wordt verlucht, aldus Testaankoop. “We gaan naar het ziekenhuis om behandeld te worden, niet om ziek te worden”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “Zorginstellingen en onze overheden moeten speciale aandacht besteden aan de kwaliteit van de binnenlucht.” Testaankoop vraagt minister Vandenbroucke om maatregelen te nemen. In 2022 werd al een wet aangenomen ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, zoals ziekenhuizen. Er werden referentieniveaus vastgelegd en er werd een certificeringssysteem ingevoerd. “Helaas lijkt het erop dat er nog geen enkel uitvoeringsbesluit is genomen”, zegt de consumentenorganisatie….” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240124_93624703)