Tien frisse ideeën om de biodiversiteit in Nederland te herstellen

“….Hoe kunnen we het tij keren in de biodiversiteitscrisis? Twintig jongeren bogen zich in de Nationale DenkTank over deze vraag. Ze komen met tien oplossingen. Een kiemcollectief dat inheemse zaden verspreidt onder boeren, een kaartspel om de kennis over biodiversiteit te vergroten, vliegende ecologen die gemeenten en organisaties adviseren, een campagne om supermarkten aan te sporen pesticidegebruik te verminderen. Deze vier ideeën vormen nog niet eens de helft van de concrete oplossingen die twintig jonge onderzoekers aandragen in hun eindrapport Biodiversiteit als prioriteit. Dat maakten ze voor de Nationale DenkTank, een organisatie die jonge denkers zich laat buigen over maatschappelijke vraagstukken. Hamvraag: hoe kunnen we het tij keren in de Nederlandse biodiversiteitscrisis? De jonge denkers begonnen in augustus aan een project van vier maanden, zoals de Nationale DenkTank dat al sinds 2006 jaarlijks organiseert. Dit jaar was het onderzoek gericht op de biodiversiteit, die, zo schrijven de deelnemers in hun rapport, ‘essentieel is voor ons leven’……” (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/tien-frisse-ideeen-om-de-biodiversiteit-in-nederland-te-herstellen~bcad4806/?)

Een gedachte over “Tien frisse ideeën om de biodiversiteit in Nederland te herstellen

Reacties zijn gesloten.