TNO maakt luchtkwaliteit rondom vliegvelden inzichtelijk

“…..Slechte luchtkwaliteit vormt een risico voor de gezondheid. De luchtkwaliteit rondom vliegvelden blijft dan ook een punt van zorg. Daarom zet TNO meetcampagnes op, voert blootstellingsonderzoek uit en zoekt naar oplossingen om de gezondheidseffecten te verminderen. TNO heeft in opdracht van de Werkgroep Luchtkwaliteit COVM van de vliegbasis een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit rondom Vliegbasis Leeuwarden. Het onderzoek omvatte metingen van fijnstof, ultrafijnstof en andere stoffen die van invloed zijn op de gezondheid. De gemeten concentraties van fijnstof en NOx waren binnen de normen, maar vliegtuigen veroorzaken piekmomenten van ultrafijnstof…..” (Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/tno/luchtkwaliteitsonderzoek-vliegvelden)