Toezicht op uitstoot Tata Steel met camera’s

“….De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begint volgend jaar met een proef om toezicht te houden op een fabriek van Tata Steel in IJmuiden met behulp van camera’s. Het gaat om een cokesfabriek van het concern, die voor veel schadelijke uitstoot zorgt. Met de camera’s wil de dienst problemen met de verbranding van cokes vroegtijdig detecteren. Cokes, een type steenkool, worden gebruikt in hoogovens voor de productie van staal. Bij dat proces komen schadelijke stoffen vrij. Volgens de Omgevingsdienst is het voor het eerst dat er camera’s worden ingezet voor toezichthoudende taken. De proef wordt uitgevoerd bij Tata Steels Kooksgasfabriek 2 (KGF2). Overtredingen met cokes zijn volgens de dienst overdag meestal goed zichtbaar en hebben vooral gevolgen voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Volgens de dienst helpen de camera’s om toezicht te houden, omdat het arbeidsintensief is om continu aanwezig te zijn. “Afhankelijk van de resultaten van de pilot wordt onderzocht of cameratoezicht (breder) toegepast kan worden.”….” (Bron: https://www.deondernemer.nl/actueel/toezicht-op-uitstoot-tata-steel-met-cameras~4213293?)