Uitstoot aan de bron verduurzamen

Als de eigen gebakken pizza niet lekker is, dan ga je op zoek naar wat er mis ging om het te voorkomen de volgende keer. Toch? Bij de bron een probleem oplossen. Oorzaak – gevolg (causaliteit).
Dat is exact de reden waarom ik eind 2019/begin 2020 met Viridi Air ben begonnen.

Ik zag b.v. dat er bedrijven waren die de CO2-uitstoot gingen compenseren door bomen te planten.
Toen ik op zoek ging naar de causaliteitsvraag kwam ik iets opmerkelijks tegen:
“…..veel bedrijven gaan juist méér CO2 uitstoten en méér CO2 compenseren door bomen te planten….”

Dan gaan er 2 dingen niet goed:
1.) Waarom wordt de oorzaak van de uitstoot niet aangepakt?
2.) Waarom kijken we alléén naar CO2 (klimaat)? Velen stoten naast CO2 ook fijnstof en andere gassen de lucht in (slecht voor gezondheid);

Bij Viridi Air gaat het dan ook anders en steeds meer bedrijven willen dan ook Viridi Air Partner worden.
We beoordelen wat het bedrijf aan de bron doet en dan planten we pas bomen. We planten speciale bomen, in filterstroken (geen bosjes) zodat naast CO2, fijnstof, ammoniak, NOx en andere gassen worden opgevangen.
Gewoon in Nederland en België.
Ken jij bedrijven die meer doen dan CO2 uitstoot bestrijden?
Tag ze hieronder. Ze verdienen het om gezien te worden!

uitstoot aan de bron verduurzamen