Uitstoot broeikasgassen nam in 2021 weer toe in plaats van af

“….De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2021 voor het eerst in vijf jaar tijd gestegen. De definitieve uitstootcijfers over dat jaar tonen een toename van 1,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat terwijl Nederland en andere landen juist internationaal hebben afgesproken dat de uitstoot fors omlaag moet. In de zogeheten emissieregistratie houden het RIVM en andere instituten precies bij hoeveel broeikasgassen de lucht ingaan. Naast koolstofdioxide (CO2) zijn methaangas en lachgas belangrijke gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ze houden warmte vast in de atmosfeer en daardoor warmt de aarde op. Dat de cijfers in 2021 hoger waren dan in 2020, was al duidelijk uit voorlopige cijfers. De definitieve cijfers bevestigen dat het zogeheten Urgenda-doel niet werd gehaald. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft via de rechter afgedwongen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 minstens een kwart lager moest zijn dan in 1990. Die verplichting werd in 2019 door de Hoge Raad aan de Staat opgelegd…..” (Bron: https://www.weeronline.nl/nieuws/15-2-23-uitstoot-broeikasgassen-nam-in-2021-weer-toe-in-plaats-van-af)