Uitstoot van broeikasgassen piekt mogelijk dit jaar al: “Maar klimaatbeleid wel nog niet voldoende om opwarming tot 1.5 °C te beperken”

“……De CO2-uitstoot kan mogelijk dit jaar al pieken, volgens een analyse van Carbon Brief op basis van cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het IEA heeft zijn verwachtingen voor het wereldwijde zonne-energievermogen in 2050 ook met 69 % verhoogd sinds vorig jaar en voorspelt 20 % meer elektrische voertuigen op de weg in 2030. Toch schrijft het IEA dat het klimaatbeleid niet voldoende is om de opwarming tot 1.5 °C te beperken. Op basis van het huidig beleid verwacht men een opwarming van de aarde van +2.4 °C tegen 2100. Het jaarlijkse Wereld Energievooruitzicht van het IEA verschijnt elke herfst en geldt als een van de invloedrijkste jaarlijkse bijdragen aan het klimaat- en energiedebat. Het vooruitzicht onderzoekt scenario’s die de verschillende mogelijke toekomstbeelden voor het wereldwijde energiesysteem schetsen. Een van de opvallendste bevindingen in dit jaarlijkse rapport is dat de wereldwijde CO2-uitstoot gerelateerd aan energie mogelijk dit jaar haar hoogtepunt bereikt, ten laatste in 2025, twee jaar eerder dan verwacht in 2022. De verwachte piek wordt beïnvloed door economische groei, weer en andere factoren. Ondanks de verbeterde vooruitzichten, toont het rapport wel dat huidige beleidsmaatregelen onvoldoende zijn om te voldoen aan de klimaatbeloftes van overheden en hun langetermijndoelstellingen voor netto-nul uitstoot…..” (Bron: https://www.hln.be/wetenschap-en-planeet/uitstoot-van-broeikasgassen-piekt-mogelijk-dit-jaar-al-maar-klimaatbeleid-wel-nog-niet-voldoende-om-opwarming-tot-1-5-c-te-beperken~a2e628bf/)