Urgenda-doel om uitstoot te verlagen niet gehaald

“…….In 2020 werd het doel wel net gehaald. Het hoogste rechtscollege oordeelde in 2019 dat de staat verplicht is om zich te houden aan de Urgenda-doelstelling om zo klimaatverandering tegen te gaan. De stijging in de uitstoot van broeikasgassen in 2021 is vooral veroorzaakt door het relatief koude begin van 2021. Daardoor verbruikten onder meer woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen meer aardgas dan in 2020, stelt het CBS. In de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen ook hoger door het relatief koude en minder zonnige eerste halfjaar van 2021. Daar was de uitstoot 2 procent hoger dan in 2020…….” (Bron: https://www.ad.nl/klimaat/cbs-urgenda-doel-om-uitstoot-te-verminderen-niet-gehaald~aeb35469/)