Van CO2-uitstoot een schoner product maken voor PET. Een nieuwe technologie maakt het mogelijk.

“……Een consortium van bedrijven, bestaande uit onder andere Lanzatech en Danone, heeft een techniek ontwikkeld om afgevangen CO2 direct om te zetten in Monoethylene glycol (kortweg MEG). Dit is een belangrijk ingrediënt voor de veelgebruikte plasticsoort PET. Monoethylene glycol (MET) is een belangrijk ingrediënt voor de plasticsoort PET. Het consortium heeft inmiddels op laboratoriumschaal bewezen dat het MEG kan produceren uit afgevangen CO2-uitstoot. In de aankomende jaren wordt de technologie verder ontwikkeld. PET (voluit: polyethyleentereftalaat) is een dunne en vaak doorzichtige vorm van plastic. Het wordt daarom veel gebruikt voor water- en frisdrankflessen. Maar er kan ook kleding, zoals regenjacks, van gemaakt worden. Om PET te maken heb je onder andere MEG nodig. Momenteel vereist de productie daarvan meerdere stappen. In een notendop: eerst wordt ethanol omgezet naar ethyleen, dat wordt omgezet in ethyleenoxide en dát wordt omgezet in MEG. De nieuwe technologie maakt het mogelijk om al die stappen over te slaan en direct MEG te maken uit de afgevangen CO2-uitstoot van bijvoorbeeld staalfabrieken. De inmiddels gepatenteerde CO2-afvangtechnologie maakt daarbij gebruik van een bacteriesoort die koolstofemissies direct omzet in MEG, door middel van een fermentatieproces. Dit is een technologische doorbraak die het mogelijk maakt om PET-productie te verduurzamen en de milieu-impact ervan te verkleinen. Het kan een significante impact hebben in meerdere sectoren, zoals de verpakkings- en textielindustrie……” (Bron:https://www.change.inc/industrie/nieuwe-technologie-maakt-direct-een-nieuw-product-van-afgevangen-co2-uitstoot-38365)

Een gedachte over “Van CO2-uitstoot een schoner product maken voor PET. Een nieuwe technologie maakt het mogelijk.

Reacties zijn gesloten.