Ventilatie kennis moet groeien

“…….Met haar roep om nader onderzoek naar de verspreiding van aerosolen in de binnenruimte verscheen Bluyssen veelvuldig in de media. Nederlandse en buitenlandse nieuwszenders maakten items en het filmpje over de verspreiding van aerosolen ging de hele wereld over. “Naar aanleiding van dat filmpje werd ik benaderd door verschillende fabrikanten van mondkapjes en door consumentenprogramma Kassa. De opstelling die we gebruikten voor het testen van de verspreiding van aerosolen met behulp van zeepbellen hebben we toen omgebouwd. Met het nieuwe systeem dat met UV-licht gekleurde druppeltjes zichtbaar maakte, hebben we vervolgens mondkapjes getest.” Ook vanuit wetenschappelijk hoek was de belangstelling groot. De samenwerking met ziekenhuizen die daaruit voortkwam, is onmisbaar. Want in haar SenseLab kan Bluyssen aerosolen en luchtstromen weliswaar diepgravend onderzoeken, maar met virusdeeltjes kan en mag zij er niet werken omdat medisch-wetenschappelijk onderzoek aan strenge richtlijnen gebonden is…..” (Bron: www.tudelft.nl/stories/articles/we-moeten-nu-het-hiaat-in-kennis-over-ventilatie-oplossen)

ventilatie kennis moet groeien