Ventilatiesystemen in scholen. Is het de investering waard?

“…….Ventilatie is het nieuwe toverwoord in het debat rondom corona. Waarschijnlijk terecht. Wetenschappers stellen al langer dat er voldoende reden is om aan te nemen dat beter ventileren een van de belangrijkste maatregelen is die genomen moet worden. Dat advies leek tot nu toe gericht aan dovemansoren, maar dat lijkt veranderd nu dat het onderwijs toch weer – voor de derde keer – dicht moest. Maurice de Hond wees ruim een jaar geleden al op het belang van aerosolen. Toen werd hij nog weggezet als fantast – of iemand die bewust het nationale coronabeleid wil ondermijnen. Inmiddels is de toon milder: in de media is de afgelopen week uitgebreid aandacht besteed aan het belang van goede ventilatie in het onderwijs. Zo kan een vierde (of vijfde, of zesde) sluiting van de scholen hopelijk voorkomen worden. Maar niet alleen in het onderwijs is ventilatie belangrijk. Ook in verpleeghuizen, vergaderzalen of cafés zou het goed zijn om betere ventilatiesystemen te installeren. Alle plekken waar meerdere mensen samenkomen in een ruimte zijn in principe ‘gevarenzones’……” (Bron: www.nieuws.nl)

Ventilatiesystemen in scholen. Is het de investering waard