Verbetering in onze ozonlaag: “Maar er heerst onzekerheid”

“…..Het instituut: “Wij doen vooral onderzoek naar de atmosferische samenstelling, dat wil zeggen naar de minderheidsgassen die in de atmosfeer aanwezig zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de concentraties van ozon, de concentraties van de broeikasgassen die het klimaat bepalen. In het algemeen gewoon de elementen die de luchtkwaliteit bepalen. En we doen dat met observaties en met modellering. We kijken ook wel naar de hogere atmosfeer. En we doen dat niet alleen voor de aardatmosfeer, maar ook voor planetaire atmosferen zoals die van Mars en Venus”, vertelt De Mazière. De analyse: de ozonlaag is op de goeie weg, maar er is nog een lange weg af te leggen, stelt De Mazière. Zonder atmosfeer geen leven zoals we het vandaag op aarde kennen. “De temperaturen zouden compleet verschillend zijn en we zouden continu blootgesteld zijn aan een enorm hoge UV straling. Die wordt nu gefilterd door de atmosfeer en zou dus zonder atmosfeer rechtstreeks op de aarde terechtkomen. En dat is onmogelijk.” Er is het blijvende probleem van de luchtkwaliteit. “Ja, en dat heeft een directe link met het probleem van het klimaat. Wanneer er meer stofdeeltjes in de atmosfeer zijn, zal dat een impact hebben op de straling die doorheen de atmosfeer op aarde terechtkomt. De luchtkwaliteit, zeker in België, is gemiddeld wel verbeterd. Maar er zijn nog altijd die momenten van smog. Ook zijn we bekommerd om de luchtkwaliteit in andere regio’s zoals India en Azië. Daar is de toestand schrijnend”, stelt De Mazière. De toekomst: “We zijn inderdaad op de goeie weg. Het Montrealprotocol, een internationaal verdrag dat opgesteld is om de ozonlaag te beschermen, heeft alle naties aangezet tot de nodige inspanningen. Maar er heerst nog altijd een zekere onzekerheid, want het herstel van de ozonlaag is gekoppeld aan de evolutie van het klimaat, en dus afhankelijk van welk klimaatscenario we zullen meemaken”, concludeert De Mazière. (kg)….” (Bron: https://businessam.be/ozonlaag-verbetering-afwachten/)

Een gedachte over “Verbetering in onze ozonlaag: “Maar er heerst onzekerheid”

Reacties zijn gesloten.