Verhoogde concentraties benzeen in Etten-Leur, luchtkwaliteit verder gemiddeld

“….Bij een onderzoek van de provincie Noord-Brabant waarbij van januari tot juni de luchtkwaliteit gemeten is in Etten-Leur zijn licht verhoogde concentraties benzeen vastgesteld. Op de benzeen na komt de luchtkwaliteit overeen met ‘vergelijkebare woonomgevingen’. Alle gemeten stoffen voldoen aan de wettelijke normen. Alleen bij noordwesten wind waren de concentraties benzeen verhoogd, daarom wordt er extra onderzoek gedaan en gezocht in die richting. Wethouder Ger de Weert: “Mobiel meten is een nieuw fenomeen. Provincie onderzoekt luchtkwaliteit fijnstof en gevaarlijke stoffen. De gemeenten benzeen valt ook onder de wettelijke norm maar de minimale uitstoot is hoger dan wij wensen.”
Het meetstation stond bij de rotonde aan de Grauwe Polder / Heijstraat. Deze locatie werd gekozen omdat zo de lucht afkomstig van de A58 en van bedrijventerrein Vosdonk gemeten kon worden. In overleg met de omgevingsdienst wordt er een onderzoek gestart naar de herkomst van de benzeen. Benzeen zit in veel producten als verbindingsmiddel, denk hierbij aan benzine. De gemeente laat weten dat ze wel kunnen onderzoeken waar de tijdelijke verhoging vandaan komt, maar dat dat wil niet zeggen dat het opgelost kan worden omdat de concentraties voldoen aan de omgevingsnorm….” (Bron: https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/371155/licht-verhoogde-concentraties-benzeen-in-etten-leur-luchtkwalit)