Verzet tegen fijnstof rond A8 gaat door ondanks sussende antwoorden

“…De omwonenden van de A8 in de Boerejonkerbuurt en in Koog aan de Zaan gaan door met het verzet tegen de geluids- en fijnstofoverlast. Ze zijn niet gerustgesteld door de beantwoording van Kamervragen van de SP en VVD door minister Schultz van Haegen. De minister vindt het ’heel vervelend’ dat omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid, schrijft ze. Tegelijkertijd hoeven ze zich geen zorgen te maken, is de strekking van de beantwoording van de soms technische vragen over de meetmethodes aan de hand waarvan de luchtkwaliteit gemeten wordt en bepaald wordt of er extra maatregelen nodig zijn. De minister herhaalt in de antwoorden dat er geen extra maatregelen nodig omdat aan de normen wordt voldaan. Ze geeft wel toe dat de hoogte van het geluidsscherm op de Coenbrug niet klopt. Die is lager dan waarmee is gerekend. Dat wordt aangepast, belooft ze. David Sluis, die door het bewonersinitiatief Boerejonkerbuurt is ingeschakeld voor advies, vraagt zich af wat dit betekent voor de waarde van de gegevens. Het zou kunnen betekenen dat blijkt dat er in het verleden wel degelijk maatregelen genomen hadden moeten worden genomen, denkt hij….” (Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/incoming/verzet-tegen-fijnstof-rond-a8-gaat-door-ondanks-sussende-antwoorden/9836646.html)