Vlaamse luchtkwaliteit is vorig jaar verslechterd, maar was wel beter dan in precoronajaar 2019

“…..Vorig jaar is de Vlaamse luchtkwaliteit er opnieuw op achteruitgegaan. Dat blijkt uit analyses van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Coronamaatregelen deden in 2020 de concentraties van vervuilende stoffen sterk dalen, maar dat effect is dus voorbij – al was de situatie wel nog beter dan in 2019. Vlaanderen voldoet bijna overal aan de Europese grens- en streefwaarden, maar overschrijdt de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor fijnstof, stikstofdioxide, ozon en zwaveldioxide in de buurt van industrie……” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/13/de-vlaamse-luchtkwaliteit-is-opnieuw-verslechterd/)