Vlaming leeft gemiddeld 15 maanden minder lang gezond door fijnstof

“……Een gemiddelde inwoner van Vlaanderen leeft vijftien maanden minder lang gezond door blootstelling aan fijnstof. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Een langetermijnblootstelling aan de kleinere fijnstofdeeltjes (PM 2,5) heeft de grootste impact op onze gezondheid. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2021. Toen gingen in het Vlaamse Gewest door de impact van fijnstof potentieel 153 gezonde levensjaren verloren per 10.000 inwoners, berekende Statistiek Vlaanderen. “Vertaald naar de impact op de volledige levensduur van de bevolking (bij een gemiddelde levensverwachting van 82,4 jaar), houdt dat in dat elke inwoner in het Vlaams Gewest bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus geconfronteerd wordt met 1,3 potentieel verloren gezonde levensjaren”, klinkt het. Met andere woorden: we blijven gemiddeld 15 maanden minder lang gezond door het inademen van fijnstof. Fijnstof? Fijnstof komt onder meer vrij in het verkeer. Vooral dieselmotoren stoten fijn stof uit, maar ook bandenslijtage of remmen veroorzaken fijnstof. Ook in de industrie kan het vrijkomen, net als bij gezinnen die de houtkachel of open haard aansteken. We kunnen zelf de uitstoot beperken, maar fijnstof kan ook van uit het buitenland komen overgewaaid. Ook het weer speelt een rol. Hoe meer wind hoe beter, want dan wordt de luchtvervuiling sneller weggeblazen. Als we in Vlaanderen van Atlantische zeelucht genieten, hebben we doorgaans de beste cijfers. In statistieken duiken vaak twee types fijnstof op: PM (Particulate Matter) 2,5 en PM 10. In het eerste geval gaat het om deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (een duizendste van een millimeter), in het tweede geval om 10 micrometer of kleiner. Het goede nieuws is dat er op de langere termijn een dalende trend is waargenomen. Het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door blootstelling aan fijnstof per 10.000 inwoners daalde tussen 2006 en 2015. Tussen 2015 en 2018 bleef de impact ongeveer gelijk, om dan in 2019 en 2020 verder te dalen. In 2021 steeg het aantal DALY’s ten opzichte van 2020 dan weer met 7 procent. “Een verminderde uitstoot van (voorlopers van) luchtverontreinigende stoffen kan mogelijk de dalende trend tijdens de periode 2005-2021 verklaren”, melden de Vlaamse experts. “Ook andere factoren, zoals gunstige meteorologische omstandigheden, kunnen daarin een rol spelen.”….” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/28/vlaming-leeft-gemiddeld-15-maanden-minder-lang-gezond-door-fijn/)