Waarom de huidige fijnstofnorm het probleem niet oplost

“….In Nederland zijn we goed op weg om de Europese fijnstofnorm te halen, maar sinds 2015 neemt de effectiviteit van de maatregelen af. Ook als we de fijnstofnorm halen, zijn de gezondheidsrisico’s daarmee niet verholpen. Cijfers laten zien dat er nog steeds aanzienlijke gezondheidsschade ontstaat door blootstelling aan fijnstof. Hugo Denier van der Gon, onderzoeker Klimaat en Luchtkwaliteit, en zijn collega’s pleiten daarom voor een nieuwe aanpak die meer gezondheidswinst oplevert. De fijnstofnorm die we in Nederland hanteren, is gebaseerd op de massa van alle fijnstofdeeltjes die in een kubieke meter lucht aanwezig zijn. Hoe minder fijnstof in de lucht, hoe beter dat is voor de gezondheid van de mensen die eraan worden blootgesteld. Dat is tot op zekere hoogte ook zo. Echter, niet elk fijnstofdeeltje heeft dezelfde impact op de gezondheid. De massa fijnstof in de lucht is in de afgelopen jaren flink afgenomen. Emissies van belangrijke fijnstofbronnen, zoals autoverkeer, zijn teruggebracht, onder meer door de introductie van dieselroetfilters en schonere motoren. En daardoor zitten we nu onder de fijnstofnorm. Toch worden nog steeds veel mensen ziek: vanaf 2015 neemt het aantal verloren levensjaren door langdurige blootstelling aan fijnstof nauwelijks verder af. Tijd voor een andere aanpak dus. Vanaf 2015 neemt de fijnstof concentratie in stedelijke achtergrond in Nederland nauwelijks af. Hugo Denier van der Gon: “De allerkleinste deeltjes dragen niet veel bij aan de massa fijnstof in de lucht. Maar we weten dat ze extra schadelijk zijn.” “We moeten specifieker kijken naar wat fijnstof is”, zegt Denier van der Gon. “Wat zorgt ervoor dat het ene fijnstofdeeltje de mens meer schade toebrengt dan het andere? De gezondheidsimpact hangt allereerst samen met de reactiviteit van het fijnstofmengsel. Die hangt af van eigenschappen als de chemische samenstelling* (die per bron verschilt), vorm, oplosbaarbaarheid en grootte van de deeltjes. De allerkleinste deeltjes dragen niet veel bij aan de massa fijnstof in de lucht. Maar we weten dat ze extra schadelijk zijn, doordat ze dieper in de longen doordringen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen.” “De schadelijkheid van fijnstof in termen van blootstelling is bovendien ook niet overal hetzelfde”, vervolgt Denier van der Gon. “Als een grote concentratie schadelijk fijnstof wordt gemeten op een drukke plek in een grote stad, dan vraagt de situatie om acutere actie dan wanneer dezelfde reactiviteit wordt waargenomen langs de snelweg in een gebied waar weinig mensen wonen. Je kunt dan het best je richten op het aanpakken van die stadslocatie om zoveel mogelijk gezondheidswinst te halen.”….” (Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/tno/waarom-de-huidige-fijnstofnorm-het-probleem-niet-oplost-0)

Een gedachte over “Waarom de huidige fijnstofnorm het probleem niet oplost

Reacties zijn gesloten.