We gingen bomen planten voor co2-compensatie maar ons imago verslechterde juist

Logisch.
De consument is compensatiegedrag beu.
– Zij willen dat aan de bron minder uitstoot plaats vindt;
– Zij willen dat er ook minder fijnstof of stikstoffen worden uitgestoten;
– Zij zijn ook kritisch op de binnenlucht….schone lucht is schone binnen- en buitenlucht;
– Zij kijken naast milieu ook naar de gezondheid van de mens;

Bomen planten is overigens fantastisch voor de natuur, biodiversiteit en de luchtkwaliteit.
Maar doe het uitsluitend als je ook echt goed bezig bent als bedrijf.
Denk aan je imago!

Wij (Viridi Air) doen het dan ook anders en toetsen allereerst of een bedrijf daadwerkelijk aan de bron, jaarlijks en transparant aantoonbaar, bijdraagt aan schone lucht (binnen- en/of buitenlucht).

Voor die bedrijven planten wij bomen…..luchtzuiverende bomen, maar: wist je dat je door toepassing van de BBA aanplantwijze (van Viridi Air), met bepaalde inheemse boomsoorten veel meer uit de lucht kan halen dan alléén CO2? Fijnstof, NOx, ozon, ammoniak,…..

Wil jij wel bomen planten op een gezonde manier voor milieu, gezondheid en bedrijf? Stuur ons een email of stuur mij een DM.