Wegen ontharden voor betere luchtkwaliteit

Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes…) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder. Een betere luchtkwaliteit zorgt voor een hogere concentratie, een betere weerstand en betere prestaties. Bomen en planten produceren de zuurstof die wij inademen, zuiveren de lucht van schadelijke stoffen en zorgen voor de opname van broeikasgassen.  

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid en heeft een negatieve impact op vegetatie 

Bomen en planten produceren zuurstof en zuiveren de lucht van schadelijke stoffen, zoals CO, stikstofdioxide en fijn stof.  

De bijdrage van vegetatie op het filteren van vervuilende componenten is afhankelijk van: 

Het type vegetatie en de totale bladoppervlakte 

Het type verontreiniging 

De locatie en inplanting van de vegetatie 

Door ontharding van wegen zullen emissies van o.a. NO2, CO2, fijn stof door het verkeer verminderen. Het De verminderen kan zelfs dubbel zijn door het aantal auto’s te verminderen en door de ontharde ruimte met groen te voorzien. (Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ontharden-voor-betere-luchtkwaliteit)

3 gedachten over “Wegen ontharden voor betere luchtkwaliteit

Reacties zijn gesloten.