Wereldwijde uitstoot broeikasgassen blijft stijgen, met raadselachtige versnelling methaan

“….Wereldwijde uitstoot broeikasgassen blijft stijgen, met raadselachtige versnelling methaan
Meteorologen sluiten hun boekjaar 2021 af met een slecht resultaat voor het klimaat: de concentratie van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer steeg tot nieuwe recordhoogtes. Het nieuwste rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie is een krachtige waarschuwing voor de klimaattop in Egypte, waar regeringsleiders vanaf volgend weekend de voortgang van hun klimaatplannen bespreken. De concentratie in de atmosfeer van de belangrijkste broeikasgassen – CO2, methaan en lachgas – nam verder toe in 2021. De uitstoot van CO2 is sinds de covid-lockdowns van 2020 ‘teruggestuiterd’ en de vrees bestaat dat sommige gebieden die nu nog CO2 opnemen dat vermogen binnenkort verliezen of juist een netto uitstoter worden. In sommige delen van de Amazone is het zelfs al zover: rottende bladeren en omgevallen bomen stoten daar meer CO2 uit dan de planten en bomen daar nog ‘inademen’ door fotosynthese. Ook zorgwekkend is de uitstoot van methaan, een broeikasgas dat weliswaar sneller verdwijnt dan CO2 maar gedurende zijn levensduur ook vele malen krachtiger meewerkt aan de opwarming van de aarde. De meteorologen zien voor methaan zelfs een opvallende versnelling van de concentratie in de atmosfeer. Een precieze verklaring ontbreekt nog, maar eerste analyses wijzen uit dat het grootste deel van de stijging van methaanuitstoot sinds 2007 een biologische component heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rijstvelden en moerassen, waarbij het rotten van organische materiaal onder water zorgt voor methaanuitstoot….” (Bron: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wereldwijde-uitstoot-broeikasgassen-blijft-stijgen-met-raadselachtige-versnelling-methaan~b3b368421/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

2 gedachten over “Wereldwijde uitstoot broeikasgassen blijft stijgen, met raadselachtige versnelling methaan

Reacties zijn gesloten.