Wie in een wijk woont met veel fijnstof, gaat vaker naar de huisarts: “We zouden 43 miljoen euro dokterskosten per jaar kunnen vermijden”

“…Hoe meer fijnstof er in de lucht hangt op de plaats waar mensen wonen, hoe vaker ze naar de huisarts gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ook wie in een wijk met weinig groen woont, gaat meer naar de dokter. De kosten van vermijdbare doktersbezoeken door fijnstofvervuiling worden geschat op 43 miljoen euro per jaar. Deze studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, in samenwerking met onderzoekers verbonden aan KU Leuven, UHasselt en de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), neemt de fijnstofvervuiling in België onder de loep. De onderzoekers hebben in 20.000 wijken in ons land het verband onderzocht tussen de hoeveelheid fijnstof en het aantal huisartsbezoeken van de inwoners. De studie werd gepubliceerd in het internationale vakblad Environmental Research. De algemene vaststelling in de studie luidt: hoe lager de concentratie fijnstof in de lucht, hoe minder vaak mensen naar de dokter gaan. Verbazen doet dat niet, zegt Christian Horemans, expert milieu en gezondheid bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: “Fijnstof wordt onder meer gelinkt aan aandoeningen van hart- en bloedvaten en de luchtwegen, en heeft ook een impact op de mentale gezondheid.” De 20.000 wijken werden voor het onderzoek ingedeeld in vier groepen, van minder tot meer fijnstof in de lucht. De fijnstofwaarden variëren van zo’n 5 tot 15 microgram per kubieke meter, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie waarden adviseert onder de 5 microgram. Er zijn dus amper woonbuurten in ons land die daaraan voldoen. De Europese normen overtreden we daarmee niet, want in Europa geldt nog altijd een plafond van 25 microgram. Naast fijnstofvervuiling werd ook de aanwezigheid van groene ruimte onderzocht. Hier tonen de bevindingen aan dat wie in een groene wijk woont, minder naar de dokter gaat. Deze conclusie ondersteunt de 3-30-300-vuistregel die internationaal naar voren geschoven wordt, zegt Horemans: “Om de gezondheid te bevorderen is het aan te raden dat je vanuit je raam minstens drie bomen kan zien, 30 procent boombedekking in de buurt hebt, en op hoogstens 300 meter van een park of groene ruimte woont.” Dat fijnstof een impact heeft op de gezondheid staat vast. Deze studie toont aan dat er ook een impact is op de overheidsfinanciën, door een inschatting te maken van het te vermijden aantal huisartsbezoeken en de hieraan verbonden kosten. Werken aan luchtkwaliteit is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar heeft ook een positieve impact op de openbare financiën. Indien elke Belg in een wijk met de laagste concentratie fijnstof zou wonen, bedraagt die vermijdbare kost 43 miljoen euro, waarvan meer dan 37 miljoen euro ten laste van de ziekteverzekering en bijna 6 miljoen ten laste van de patiënt. “Werken aan luchtkwaliteit is dus niet alleen goed voor onze gezondheid, maar heeft ook een positieve impact op de openbare financiën”, zegt Christian Horemans. Eerdere bevindingen van dezelfde onderzoekers wezen ook al op een hogere afwezigheid op het werk wanneer luchtvervuiling piekt.
De Wereldgezondheidsorganisatie actualiseerde in 2021 haar advieswaarden voor luchtkwaliteit en bracht daarbij de toegelaten norm voor fijnstofvervuiling terug van 10 naar 5 microgram per kubieke meter. Het Europese plafond van 25 microgram bedraagt dus vijf keer meer dan wat de WHO adviseert. En volgens een recent rapport van het Europees Milieuagentschap werd 97% van de Europese populatie in 2021 blootgesteld aan fijnstofvervuiling hoger dan de WHO-normen. Het jaarlijks aantal vroegtijdige overlijdens in de EU door fijnstof wordt geschat op 238.000. Volgens de huidige ambities zou de Europese Commissie de WHO-waarden tegen 2050 willen bereiken. Christian Horemans van de Onafhankelijke Ziekenfondsen pleit er aan de hand van deze studie voor om dat veel sneller te doen: “De luchtkwaliteit pas tegen 2050 aan de huidige wetenschappelijke inzichten laten beantwoorden, zou een onaanvaardbare impact hebben op de samenleving.” Woensdag stemt het Europees Parlement wel over een voorstel om de normen voor fijnstof tegen 2030 te verstrengen. Er wordt dan gestemd over strengere limieten en streefwaarden voor verschillende luchtverontreinigende stoffen……” (Bron: https://radio1.be/lees/wie-in-een-wijk-woont-met-veel-fijnstof-gaat-vaker-naar-de-huisarts-we-zouden-43-miljoen-euro-dokterskosten-per-jaar-kunnen-vermijden)

Een gedachte over “Wie in een wijk woont met veel fijnstof, gaat vaker naar de huisarts: “We zouden 43 miljoen euro dokterskosten per jaar kunnen vermijden”

Reacties zijn gesloten.