Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestelauto’s en vrachtwagens.

“…..De Nederlandse industrie heeft de CO2-uitstoot de afgelopen vier jaar nauwelijks verminderd. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit presteerde de industrie in 2021 gemiddeld een kleine 14 procent slechter dan de meest efficiënte bedrijven in vergelijkbare takken. Vooral de CO2-uitstoot van kolencentrales moet snel worden teruggedrongen. Vooral de CO2-uitstoot van kolencentrales moet snel worden teruggedrongen. Als alle 264 onderzochte installaties even goed zouden presteren als de 10 procent van beste fabrieken in Europa, zou ruim 6 miljoen megaton CO2 minder zijn uitgestoten. In totaal stootte het onderzochte deel van de Nederlandse industrie een kleine 45 megaton CO2 uit. Volgens NEa is er nog veel te verbeteren om te kunnen aansluiten bij de Europese groene top. De Emissieautoriteit keek naar bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem, Emission Trade System. Producenten die onder dit systeem vallen, betalen voor een deel van de CO2 die ze uitstoten. NEa heeft niet gekeken naar de totale uitstoot van een fabriek, maar naar CO2-emissies per hoeveelheid product. Bij bijvoorbeeld staalproductie gaat het dan om de hoeveelheid CO2 per ton geproduceerde staal. Deze meetmethode geeft een beter inzicht in de CO2-efficiency van een installatie, aldus de emissieautoriteit. De sectoren waar de meeste CO2 wordt uitgestoten per eenheid product zijn olieraffinage, de chemische industrie en de metaalsector. Het bouwen van meer zonnepanelen en windturbines is niet genoeg om de klimaatdoelen te halen, waarschuwde het internationale energieagentschap IEA in een rapport dat dinsdag verscheen. Vooral de uitstoot door kolencentrales moet snel worden teruggedrongen, aldus IEA. Alleen de uitstoot van kolencentrales is al genoeg om op termijn de opwarming boven de 1,5 graad Celsius te duwen. ‘Kolen zijn de belangrijkste bron van CO2-uitstoot’, aldus IEA-directeur Fatih Birol. ‘Dit laat zien hoe groot de uitdaging is om ze te vervangen en tegelijkertijd de energievoorziening veilig te stellen.’……” (Bron: https://www.volkskrant.nl/economie/nederlandse-industrie-verlaagt-co2-uitstoot-amper-olieraffinage-chemische-industrie-en-metaalsector-grote-boosdoeners~b9c5779e/)