Wonen in de Randstad goed voor 5 tot 10 peuken per dag!

Woont u in de Randstad, dan rookt u een half pakje sigaretten per dag. De buitenlucht in de Randstad is enorm vervuild. Stikstofdioxide en ultrafijnstof zijn de voornaamste boosdoeners. Op zich logisch want er zijn dagelijks veel vliegbewegingen en autoverkeer. Die vuile lucht wordt ingeademd en komt in de kleinste cellen van de longen terecht waar het gaat irriteren en ontstekingen veroorzaakt. De mate van ingeademde vervuiling is identiek aan 5 tot 10 sigaretten per dag (Bron: Linda.nl). Wil jij weten hoe je aan gezonde lucht kan komen? Kijk dan op onze site.

De buitenlucht kwaliteit in de Randstad is slecht. Iedereen loopt hier gezondheidsrisico's op.