Petitie voor een schoon binnenklimaat

Teken de Petitie:

https://schonelucht.petities.nl/

Datum: Etten-leur, 27 januari 2022

Betreft: advies richting overheid voor het opstellen van nieuwe regels en financiële ondersteuning verlenen voor een veiliger en schoon binnenklimaat ten bate van de gezondheid, arbeidsomstandigheden en als aanvullend middel tegen (huidige en toekomstige) pandemieën en bescherming van de economie (géén lockdowns meer voor gebouwen/ruimtes met een veilig binnenklimaat)

Beste lezer,

Wij vragen het kabinet om met ons in gesprek te gaan over het onderstaande (bijgevoegde.pdf) advies “Plan Westenwind”: een korte en lange termijnvisie op een schoon binnenklimaat in alle branches. Wij zijn van mening dat de bewustwording voor schone gezonde lucht nog steeds te laag is en de aanpak ervan breder moet (nu is deze vooral en alléén gericht op ventilatie). Een brede aanpak biedt tal van voordelen op de gezondheid en de economie en richt zich op:

 • ziekteverwekkers (o.a. virussen)
 • (ultra)fijnstof
 • CO2
 • luchtvochtigheid (RV)
 • temperatuur
 • VOS

Waarom Plan Westenwind? Met een Westenwind waait schone lucht mee. Het waait in de breedte (van West naar Oost) wat overeenstemt met de brede visie die wij ambiëren met dit plan. En uiteraard in het Westen van Nederland zitten de overheidsfunctionarissen (2e kamer/Den Haag) die de beslissingen nemen over een effectiever beleid gericht op een optimale luchtkwaliteit. Het is hoogtijd voor een verfrissend ‘Haags briesje’.

Het doel van Plan Westenwind is een eerste stap, een open discussie, naar een nieuw beleid rondom het verkrijgen van een veilig binnenklimaat. Gezonde schone lucht draagt bij aan de gezondheid (o.a arbeidsomstandigheden) en is een effectief aanvullend middel tegen (huidige en toekomstige) pandemieën en bescherming van de economie. Géén lockdowns meer voor gebouwen/ruimtes met een veilig binnenklimaat.

Er is voldoende onafhankelijk wetenschappelijk bewijs* (o.a. hoogleraar binnenmilieu mevr. P. Bluyssen/TU Delft/SENSE Lab) dat een optimale luchtkwaliteit bijdraagt aan gezonde arbeidsomstandigheden en de verspreiding tegengaat van in de lucht overdraagbare ziektes zoals virussen (o.a. Covid, Sars), schimmels en bacteriën.

*https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten/senselab

Plan Westenwind is een advies dat zich richt op wetgeving aanpassen en werken vanuit “meten, oplossing & onderhoud”:

 • het direct aanpassen van het huidige Bouwbesluit naar actuele gezondheidsnormen;
 • het verplicht continue meten van de binnenlucht met sensorsystemen in iedere ruimte/gebouw. Zo ontstaat inzicht in o.a. de aanwezige concentraties van ziekteverwekkers (o.a. virussen), (ultra)fijnstof, CO2, Luchtvochtigheid (RV), temperatuur en VOS maar ook of het noodzakelijk is om (extra) onderhoud te plegen of nieuwe hardware oplossingen nodig zijn;
 • onderhoud van gehele hardware systemen als advies mee te nemen (o.a. filters, kanalen);
 • voor de extra hardware oplossingen vragen wij financiële ondersteuning (subsidies) te verlenen aan gebouweigenaren bij aanschaf. Zo kan men voldoen aan de gezonde normen (door b.v. ventilatie, luchtreiniging, luchtbevochtiging) en een veilig binnenklimaat. Alle op de markt verkrijgbare luchtmeters en hardware oplossingen dienen getest en erkend te worden door een nieuw te realiseren, onafhankelijk instituut (laboratorium) in Nederland. Na uitvoeren van testen en erkenning dienen deze systemen geregistreerd te worden bij de overheid alszijnde ‘veilig in gebruik’;
 • handhaving door b.v. periodieke (onaangekondigde) controles van het RIVM.

Dit advies wordt door het bedrijfsleven digitaal ondertekend op: https://schonelucht.petities.nl/ en is opgesteld uit initiatief van,

Viridi Air

Dhr. J. van de Riet

(voor vragen en opmerkingen contact via janjoris@viridiair.nl of 06-44223630)