Planning projecten

Op de planning staan de volgende projecten waar Viridi Ai luchtzuiverende filterstroken gaat planten bestaande uit unieke boom-/haagsoorten:

  • Project Heijningen/A4: filterstroken aanleggen tbv afvangst fijnstof, stikstofdioxiden, CO2 (overige gassen) van het wegverkeer/snelweg A4 (januari 2022)
  • Project: filterstroken aanleggen – fase 4 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”
  • (overige projecten i.s.m. natuurverenigingen – aanplant begin 2022/eind 2022)

Project Heijningen/A4: filterstroken aanleggen tbv afvangst fijnstof, stikstofdioxiden, CO2 (overige gassen) van het wegverkeer/snelweg A4 (januari 2022)

In Heijningen nabij de snelweg A4 komt veel fijnstof, NOx (stikstofdioxiden) en CO2 landinwaarts. Om dit af te vangen worden enkele filterstroken aangelegd bestaande uit bomen die bovengemiddeld goed de lucht zuiveren. We gaan gebruiken maken van de zwarte els en enkele beuksoorten. Beide excellent in staat om de depositie van fijnstof en NOx af te vangen.

Locatiebeschrijving: aan de randen van een weiland (waar nu paarden lopen) worden de stroken aangelegd in een L-vorm. Belangrijk is dat mochten uitstekende takken of bladval bij de paarden komen deze niet giftig van aard zijn. In de toekomst zullen de paarden naar een andere locatie gaan maar voor nu in beginfase is het van belang dat de bomen/blad niet giftig zijn. Naald- of sparsoorten zijn dan ook niet mogelijk op deze locatie.

Op de lange (200 meter) en kortere zijde (150 meter) worden de luchtzuiverende bomen geplaatst.

Een situatieschets vóór het planten:

Luchtzuiverende bomen tegen fijnstof en NOX en CO2 Heijningen
luchtkwaliteit verbeteren A4 Heijningen

Project: fase 4 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” is gelegen in Midden-Nederland (Utrecht, Groenekan) en omvat een oppervlakte van 12h. Het gebied waar het project zich op bevindt is in privé eigendom en is daarom uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. In de nabije toekomst zullen er enkele wandelpaden worden gerealiseerd in het landgoed die publiek toegankelijk zijn. Het doel van Viridi Air is om fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er worden dus geen traditionele bosgebieden aangelegd maar filterstroken met behulp van een groene oplossing.

Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project is opgeleverd op 5 december 2020. In 2021 wordt de fase aangelegd.

De bomen die geplaatst worden krijgen uiteindelijke een unieke codering mee die na oplevering ook exact zijn terug te vinden op de plattegrond. Die plattegrond wordt met het Schone Lucht-certificaat© meegeleverd. Hieronder een situatieschets/plattegrond van het totaal project:

situatieschets Viridi Air - De Beylevelden