Planning projecten

Op de planning staan de volgende projecten waar Viridi Air bomen gaat planten die méér CO2 opnemen dan standaard bomen en bovendien fijnstof, NOx, VOC’s en ammoniak filteren uit de lucht:

  • Aankomend geplande projecten (details volgen) – Project Groningen/Friesland, Zuid-Nederland en België
  • Project (België): Peer, Bosschel – filterstrook door ex-landbouwgebied. Samenwerking met een natuurimker vereniging voor de combinatie van ‘bij’ vriendelijke aanplant en luchtzuivering (eind 2023)
  • Project (Nederland): omgeving Roermond – fase 2 filterstroken in ex-landbouwgebied – fase 2 eind 2023/2024
  • Project (Nederland): filterstroken aanleggen – fase 5 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (eind 2022 t/m 2023/2024)

Project (België): Peer, Bosschel – filterstrook door ex-landbouwgebied

Samenwerking met een natuurimker vereniging om de filterstrook ook Bij-vriendelijk te maken (eind 2023). Hier speelt de biodiversiteit een enorme rol. Op de uitlijning staan reeds een enkele wat oudere boom. De strook moet echter veel breder worden om effectief te kunnen zijn. Hoewel het een uitdaging was om een goede selectie te vinden in de combi luchtzuiverend en Bij-vriendelijk konden we uiteindelijk toch aan de slag. Planning is uiterlijk begin maart gaan aanplanten. Enkele foto’s van de situatie vóór aanplant:

Project (Nederland): omgeving Roermond – fase 2 filterstroken in ex-landbouwgebied

Het gebied is gelegen ten Oosten van Roermond, nabij bosgebied en te bereiken via enkele mooie wandelpaden. In de periode eind januari 2023 t/m half februari zijn er ruim 1000 jonge (haag)boompjes geplant. Er wordt een dichte filterstrook gecreëerd. Globaal zou het gaan om 6000 aan te planten groene elementen over ongeveer 2000 strekkende meters.

Het gebied was intensief landbouwgebied maar nu geschikt gemaakt voor de aanplant van natuur waarbij open stukken afgewisseld worden met groene filterstroken. Nabij het gebied zijn industrie en snelwegen waardoor de functie van afvangst een direct gezondheidsvoordeel zal vertegenwoordigen. In fase 2 (winter 2023/2024) zal de tweede filterstrook worden aangelegd met een lengte van enkele 100-en meters. Zie bij gerealiseerde projecten enkele foto’s van het project.

Project: fase 5 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” is gelegen in Midden-Nederland (Utrecht, Groenekan) en omvat een oppervlakte van 12h. Het gebied waar het project zich op bevindt is in privé eigendom en is daarom uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. In de nabije toekomst zullen er enkele wandelpaden worden gerealiseerd in het landgoed die publiek toegankelijk zijn. Het doel van Viridi Air is om fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er worden dus geen traditionele bosgebieden aangelegd maar filterstroken met behulp van een groene oplossing.

Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project is opgeleverd op 5 december 2020.

De bomen die geplaatst worden krijgen uiteindelijke een unieke codering mee die na oplevering ook exact zijn terug te vinden op de plattegrond. Die plattegrond wordt met het Schone Lucht-certificaat© meegeleverd. Hieronder een situatieschets/plattegrond van het totaal project:

situatieschets Viridi Air - De Beylevelden