Planning buitenfilterprojecten

Op de planning staan de volgende buitenfilterprojecten waar Viridi Air luchtzuiverende filterstroken gaat planten bestaande uit unieke luchtzuiverende bomen:

  • Project (België): Ardennen (nadere informatie volgt)
  • Diverse projecten in Nederland en België i.s.m. natuurverenigingen – aanplant begin 2023/eind 2023)
  • Project (Nederland): omgeving Roermond – fase 1 filterstroken in ex-landbouwgebied (januari 2023)
  • Project (Nederland): filterstroken aanleggen – fase 5 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (eind 2022 t/m 2023/2024)

Project: omgeving Roermond – fase 1 filterstroken in ex-landbouwgebied

In januari 2023 wordt over ongeveer 2000 strekkende meters aanplant verricht. Op iedere meter worden er 3 geplant om een dichte filterstrook te creëren. Globaal zou het gaan om 6000 aan te planten groene elementen.

Het gebied was intensief landbouwgebied maar nu geschikt gemaakt voor de aanplant van natuur waarbij open stukken afgewisseld worden met groene filterstroken. Nabij het gebied zijn industrie en snelwegen waardoor de functie van afvangst een direct gezondheidsvoordeel zal vertegenwoordigen. Hierbij enkele voorbeeldfoto’s van het potentieel eindresultaat. Nadere details van het project volgen aankomend jaar t.z.t.:

Project: fase 5 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” is gelegen in Midden-Nederland (Utrecht, Groenekan) en omvat een oppervlakte van 12h. Het gebied waar het project zich op bevindt is in privé eigendom en is daarom uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. In de nabije toekomst zullen er enkele wandelpaden worden gerealiseerd in het landgoed die publiek toegankelijk zijn. Het doel van Viridi Air is om fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er worden dus geen traditionele bosgebieden aangelegd maar filterstroken met behulp van een groene oplossing.

Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project is opgeleverd op 5 december 2020.

De bomen die geplaatst worden krijgen uiteindelijke een unieke codering mee die na oplevering ook exact zijn terug te vinden op de plattegrond. Die plattegrond wordt met het Schone Lucht-certificaat© meegeleverd. Hieronder een situatieschets/plattegrond van het totaal project:

situatieschets Viridi Air - De Beylevelden