Waarom nu een plasma-luchtreiniger kopen?

Mensen maken zich steeds meer zorgen om medebewoners. Men wil de schoonst mogelijke binnenlucht hebben. Gelukkig staat de technologie niet stil. Tot de meest recente ontwikkelingen behoren plasma luchtreinigers. Dat zijn luchtreinigers met innovatieve plasma techniek. Ze zijn zeker een optie als u op zoek bent naar manieren om de luchtkwaliteit en lucht hygiëne binnenshuis te verbeteren.

Wat is een plasma luchtreiniger?

Plasma luchtreinigers zijn oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen vanwege hun toegevoegde waarde bij het elimineren van bacteriën, virussen en andere allergenen. Ze waren destijds behoorlijk groot en niet praktisch voor thuisgebruik. In de afgelopen jaren is de technologie verbeterd en zijn plasma luchtreinigers nu veel kleiner en daardoor praktischer geworden voor thuisgebruik. Ze worden gebruikt als onderdeel van het algehele HVAC-systeem en gebruiken een combinatie van ionisatie en zeer kleine filters. Samen elimineren ze stof, rook en pollen, die andere soorten luchtreinigers soms weer niet kunnen afvangen.

plasma luchtreiniger

Hoe werkt een plasma-luchtzuiveraar?

Een plasma luchtreiniger vormt ionen uit waterdamp (negatief of positief geladen deeltjes) terwijl lucht over de ionisatiebuizen circuleert. Deze buizen worden meestal in de klimaatbeheersing gemonteerd, hetzij in de unit zelf, hetzij in het kanaalwerk. De geproduceerde ionen werken als drie basismanieren om de lucht te zuiveren:

 1. Verminder deeltjes in de binnenlucht: de ionen die door het systeem worden geproduceerd, binden zich met vervuiling in de lucht, waardoor die deeltjes groter worden. Dat maakt ze gemakkelijker in de filters vast te leggen waardoor de vervuiling in de lucht wordt verminderd;
 2. Desinfectie van bacteriën en schimmels: wanneer bacteriën en schimmelsporen in contact komen met de ionen, worden ze vernietigd. Ze kunnen zich niet meer vermenigvuldigen en worden uit de lucht geëlimineerd;
 3. Geurneutralisatie: geuren die verband houden met huishoudelijke aërosolen of schoonmaakproducten worden ‘opgevangen’ door de ionen en verwijderd. Voor wat betreft geureliminatie zijn plasma luchtreinigers vooral effectief in het elimineren van geuren van organische aard – denk aan kookgeuren en keukenafval;

Plasma luchtreiniging en de alternatieven

Plasma luchtreinigers zijn zeer effectief in het verwijderen van de meeste verontreiniging en allergenen. Ze zijn ook heel gemakkelijk te onderhouden. Plasmafilters hoeven nooit vervangen te worden. Ze gaan net zolang mee als de luchtreiniger zelf wat een voordeel is ten opzichte van andere luchtreinigingssystemen die regelmatige controle en vervanging van filters vereisen. Een ander voordeel van een plasma filtertechniek is dat er geen ozon vrij komt en dat ze vrij goedkoop zijn in vergelijking met andere luchtreinigers.

luchtreiniging plasmatechniek

Sommigen beschouwen plasma luchtreinigers vergelijkbaar met luchtreinigers met uvc. De aanschafkosten van een luchtreiniger met plasmatechniek zijn mogelijk hoger dan voor het installeren van een luchtreinigingssysteem met uvc. Maar daar moeten de lampen toch wel minimaal 1 keer per jaar worden vervangen. Wat betreft is een plasma systeem op termijn goedkoper. Bovendien is het energieverbruik van een plasma reiniger erg laag – ongeveer hetzelfde als het gebruik van een standaard gloeilamp.

De binnenlucht is vervuilder dan buiten

Steeds meer mensen zijn zicht bewust van de schadelijke stoffen die in de buitenlucht hangen. Maar wist je dat de binnenlucht misschien 7 x keer meer is vervuild (Bron: RIVM)? O.a. door stoffen die in de buitenlucht hangen maar ook bepaalde type bouwmaterialen. En uiteraard de matige ventilatiesystemen zorgen ervoor dat veel vervuiling in de binnenlucht blijft hangen.

Slechte ventilatie kan ervoor zorgen dat schimmels zich makkelijk gaan vermenigvuldigen, dat kachels en verwarmingssystemen niet goed worden geventileerd en er kunnen giftige gassen in de woning vrijkomen. Onjuiste ventilatie kan er zelfs toe leiden dat chemicaliën van het gebruik van huishoudelijke schoonmaakmiddelen ook in de binnenlucht gaan rondzweven.

plasma reiniger

De meeste mensen brengen ongeveer 90% van hun tijd binnenshuis door dus is het niet gek dat veel mensen fysieke klachten krijgen door ongezonde lucht. De meest voorkomende symptomen zijn hoofdpijn, verstopping en geïrriteerde ogen. Als een persoon langdurig wordt blootgesteld aan vervuiling in de binnenlucht kunnen deze ernstigere gevolgen krijgen. Denk aan astma of allergieën.

Het gebruik van een plasma luchtreiniger zorgt er tenminste voor dat de hoeveelheid luchtvervuiling binnenshuis met ongeveer 70-90% wordt gereduceerd.

Luchtkwaliteitsensoren in plasma luchtreinigers

Steeds meer luchtreinigers met plasmatechniek bevatten sensoren om de luchtkwaliteit continu te maten. Het systeem geeft via de plasmagolftechnologie de ionen vrij. Deze ionen vangen zeer kleine luchtverontreinigende stoffen op en hechten er aan vast. Wanneer deze luchtverontreinigende stoffen groot zijn, kan de plasma luchtreiniger deze schadelijke deeltjes gemakkelijk opvangen en vernietigen. De recente uitvoeringen van plasma luchtreinigers bevatten slimme sensoren voor de luchtkwaliteit te meten en de reinigingsmodus hierop aan te passen.

plasma luchtreinigers

Toepassingen van plasma luchtreinigers

Zoals onlangs al uiteen gezet zijn plasma luchtreinigers uitermate geschikt om toe te passen in ruimte waar veel mensen samen komen en/of waar luchthygiëne en desinfectie van de binnenlucht een belangrijk element zijn. Denk aan de volgende toepassingen:

 • Medisch: behandelkamers en wachtruimte
 • Zorg: bejaardentehuizen en verpleeghuizen
 • Retail
 • Openbaar vervoer
 • Sport: fitnessstudio’s en therapieruimtes
 • Horeca: cafés, clubs, discotheken, hotels, restaurants en congresruimtes
 • Kantoren
 • Fabrieken
 • Educatie: kinderopvang en scholen

Zoek je dus iets voor het desinfecteren van ruimten, voor een gezonde luchtkwaliteit dan zijn plasma luchtzuiveraars een optie om zeker te overwegen.