Toelatingscriteria – Viridi Air Partnership

Om Viridi Air Partner te kunnen worden en mee te doen met het planten van luchtzuiverende bomen dient het bedrijf (aantoonbaar) in bezit te zijn van duurzame producten/diensten/bedrijfsvoering of met een product/dienst bij te dragen aan schone binnen-/buitenlucht. Ons doel is dat we iedereen in beweging krijgen om bij te dragen aan duurzaamheid, vergroening of schone binnen- en/of buitenlucht. Iedereen kan hieraan bijdragen! Maar hoe dan? Dat kan met een:

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de toelatingscriteria . Enkele suggesties/voorbeelden staan hierboven beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl.

Toelatingscriteria organisaties (duurzame producten / diensten / bedrijfsvoering / bedrijfsbeleid)

De organisatie toont jaarlijks aan wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie te voldoen aan de toelatingscriteria. Viridi Air berekent of de reductie aan gestelde eisen voldoet. Door binnen een bepaald jaar een reductie te implementeren die de vastgestelde % reductie overstijgt mag verdeeld worden over meerdere jaren. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst binnen het partnerprofiel. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Organisaties dienen jaarlijks aan één van de onderstaande toelatingscriteria te voldoen.

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door maatregelen aan de bron (duurzaamheid, circulariteit, enz.). Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling”;
 • Duurzaam product/dienst dat in de binnen- of buitenlucht reduceert op minimaal 1 van de volgende stoffen: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof, VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Jaarlijks verbetering van de luchtkwaliteit (binnen/buiten) door minimaal 1 van de volgende maatregelen door te voeren (de verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen, CO2, fijnstof, VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof):
  • Elimineren van vervuilende bronnen zoals bepaalde gordijnen, vloerbedekking, printers, enz.
  • Schonere leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Gebruik van eco artikelen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Gebruik van eco artikelen;
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • (andere suggesties, in overleg met Viridi Air)
 • Minimaal 2% van het personeelsbestand te voorzien van meer gezonde lucht door aanschaf van additionele toepassingen (die voldoen aan de Viridi Air-toelatingscriteria voor ‘producten’) zoals luchtreinigers, beplanting, ont-/be-vochtigers. Indien een éénmalige handeling/investering voor meer dan 2% van het personeelsbestand is bedoeld mag het overschot uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een éénmalige investering voor 50% van het personeelsbestand mag dat over 10 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling”;
 • Indien er additionele toepassingen zijn aangeschaft dienen deze minimaal 1 x 2 jaar te worden onderhouden;

Toelatingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

Het product dient voldoende effectief te zijn op 1 van de volgende subcategorieën (criteria 6 is standaard inbegrepen):

 1. Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen: de filter effectiviteit van het product moet tot stand komen door minimaal 1 van de volgende stoffen te filteren (hierna benoemd tot “te filteren stoffen”): ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof.
 2. Vocht : Zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40% – 60%. Waarborgen veilig te werken volgens [ISSO-55.3 Legionellapreventie in klimaatinstallaties gereed];
 3. Luchtverplaatsing: lucht- en/of ventilatiekanalen: producenten van lucht- en/of ventilatiekanalen die bijdragen aan de realisatie van de effectiviteit zoals benoemd hierboven onder het kopje;
 4. Meetapparatuur/sensortechnieken:
  • Binnen: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
  • Buiten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
 5. Producenten en/of leveranciers van filters: de verbetering van de luchtkwaliteit moet tot stand komen door met het filter minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof.
 6. Schoner product: het geleverde product is minimaal 50% schoner dan gemiddeld t.o.v. vergelijkbare producten.
 7. Standaard inbegrepen: minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Toelatingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • Type dienstverlening:
  • Meten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren.
  • Montage (installatie-, ventilatiebedrijven): aan kunnen tonen dat gewerkt wordt volgens het bouwbesluit 2012 en te installeren product(en) voldoen aan product criteria (zie hierboven);
  • Onderhoudsbedrijven: de aangeboden dienst (b.v. kanaalreiniging/ventilatieonderhoud) zorgt voor minimaal 10% verbetering van de kwaliteit in de binnen- en/of buitenlucht. Aantonen kan door middel van een praktijkcase met voor- en na-situatie (bv fotomateriaal/luchtmeting);
 • De verbetering van de luchtkwaliteit moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;