Toelatingscriteria – Viridi Air Partnership

Als er twijfel is (na het lezen van onderstaande) of jullie voldoen aan de toelatingscriteria neem dan even contact met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl. Om Viridi Air Partner te kunnen worden en mee te doen met het planten van luchtzuiverende bomen dient het bedrijf (aantoonbaar) te voldoen aan één of een combinatie van onderstaande hoofdcriteria.

 • in bezit te zijn van (deels) duurzame, biologische of milieuvriendelijke producten/diensten
 • een bedrijfsvoering/bedrijfsbeleid waarin duurzaamheid bovengemiddeld aanwezig is
 • met minimaal één product/dienst bij te dragen aan schone binnen- en/of buitenlucht

Ons doel is dat we iedereen in beweging krijgen voor meer duurzaamheid of schone binnen- en/of buitenlucht. Iedereen kan hieraan bijdragen! Maar ook wij weten dat dit niet binnen 1 dag geregeld is. Het gaat er ons om dat bedrijven een groener of duurzamer spoor gaan kiezen. Maar hoe dan? Dat kan met:

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de toelatingscriteria . Enkele suggesties/voorbeelden staan hierboven beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl.

Toelatingscriteria organisaties met (deels) duurzame, biologische of milieuvriendelijke producten/diensten

De organisatie toont jaarlijks aan welke producten of diensten ze aanbieden die bijdragen aan duurzaamheid of schone binnen- en buitenlucht. Het is geen enkel probleem als (nog) niet alle producten hieraan voldoen! De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst binnen het profiel van het bedrijf die deze producten/diensten aanbiedt. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Bedrijven dienen jaarlijks aan één van de onderstaande toelatingscriteria te voldoen:

 • Product: bevat minimaal 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong (maximaal 1% chemisch);
 • Dienst: de dienstverlening wordt uitgevoerd met een natuurlijk product (bevat minimaal 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong -maximaal 1% chemisch) of tijdens het proces worden duurzame hulpmiddelen (hardware) gebruikt;
 • Het product of dienst is niet schadelijk voor de binnen- of buitenlucht, reduceert op minimaal 1 van de volgende stoffen: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof, VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;

Toelatingscriteria organisaties (deels duurzame bedrijfsvoering/bedrijfsbeleid)

De organisatie toont jaarlijks aan wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie te voldoen aan de toelatingscriteria gericht op het bedrijfsbeleid/bedrijfsvoering. Viridi Air berekent of de reductie aan de gestelde kwantitatieve eisen voldoet. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst binnen het profiel van het bedrijf die deze producten/diensten aanbiedt. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Organisaties dienen jaarlijks aan één van de onderstaande toelatingscriteria te voldoen.

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door maatregelen aan de bron (duurzaamheid, circulariteit, enz.). Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling”;
 • Jaarlijks verbetering van de luchtkwaliteit (binnen/buiten) door minimaal 1 van de volgende maatregelen door te voeren (de verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen, CO2, fijnstof, VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof):
  • Elimineren van vervuilende bronnen zoals bepaalde gordijnen, vloerbedekking, printers, enz.
  • Schonere leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Gebruik van eco artikelen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Gebruik van eco artikelen;
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • (andere suggesties, in overleg met Viridi Air)
 • Minimaal 2% van het personeelsbestand te voorzien van meer gezonde lucht door aanschaf van additionele toepassingen (die voldoen aan de Viridi Air-toelatingscriteria voor ‘producten’) zoals luchtreinigers, beplanting, ont-/be-vochtigers. Indien een éénmalige handeling/investering voor meer dan 2% van het personeelsbestand is bedoeld mag het overschot uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een éénmalige investering voor 50% van het personeelsbestand mag dat over 10 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling”;
 • Indien er additionele toepassingen zijn aangeschaft dienen deze minimaal 1 x 2 jaar te worden onderhouden;

Toelatingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

Het product dient voldoende effectief te zijn op één van de volgende subcategorieën (criteria 6 is standaard inbegrepen):

 1. Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen: de filter effectiviteit van het product moet tot stand komen door minimaal 1 van de volgende stoffen te filteren (hierna benoemd tot “te filteren stoffen”): ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof.
 2. Vocht : Zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40% – 60%. Waarborgen veilig te werken volgens [ISSO-55.3 Legionellapreventie in klimaatinstallaties gereed];
 3. Luchtverplaatsing: lucht- en/of ventilatiekanalen: producenten van lucht- en/of ventilatiekanalen die bijdragen aan de realisatie van de effectiviteit zoals benoemd hierboven onder het kopje;
 4. Meetapparatuur/sensortechnieken:
  • Binnen: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
  • Buiten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
 5. Producenten en/of leveranciers van filters: de verbetering van de luchtkwaliteit moet tot stand komen door met het filter minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof.
 6. Schoner product: het geleverde product is minimaal 50% schoner dan gemiddeld t.o.v. vergelijkbare producten.
 7. Standaard inbegrepen: minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Toelatingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • Type dienstverlening:
  • Meten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren.
  • Montage (installatie-, ventilatiebedrijven): aan kunnen tonen dat gewerkt wordt volgens het bouwbesluit 2012 en te installeren product(en) voldoen aan product criteria (zie hierboven);
  • Onderhoudsbedrijven: de aangeboden dienst (b.v. kanaalreiniging/ventilatieonderhoud) zorgt voor minimaal 10% verbetering van de kwaliteit in de binnen- en/of buitenlucht. Aantonen kan door middel van een praktijkcase met voor- en na-situatie (bv fotomateriaal/luchtmeting);
 • De verbetering van de luchtkwaliteit moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;