Waarom juist nu een ventilatiekanaal, luchtkanaal of ventilatiesysteem met onderhoud voorzien?

Er kan meer in uw luchtkanaal zijn dan lucht! Wat is een ventilatiekanaal, luchtkanaal en ventilatiesysteem hoe onderhouden en hoe reinigen?

Binnenlucht vervuilt het ventilatiekanaal

De gemiddelde persoon brengt 90.000 uur van zijn leven op het werk door (bron: CBS). Voor velen van ons wordt die 90.000 uur doorgebracht in een goed gesloten gebouw zonder open ramen en twijfelachtige luchtkwaliteit. De binnenlucht circuleert door een luchtkanaal die hoogstwaarschijnlijk zijn geïnstalleerd toen het gebouw jaren geleden werd gebouwd. Binnenlucht passeert door het luchtkanaal en blaast alles door dat erin zit: stof, schimmel, virussen, fijnstof misschien zelfs insecten. Het blijft dus achter in het luchtkanaal dus de kans is erg groot dat we het weer terug inademen. Slecht onderhouden of een ouder ventilatiesysteem met verstopte filters zijn slecht voor de gezondheid.

luchtkanaal reinigen

Er zijn maar weinig facility managers die denken dat hun ventilatiekanaal breuken of gaten hebben, maar na jaren van bewegende roosters en aanpassing van plattegronden om aan de veranderende bezetting te voldoen, is er waarschijnlijk ergens in het systeem ten minste één opening of losgekoppelde flex. Een losgekoppeld flexibel ventilatiekanaal, ontbrekende aanvoerpunten voor kanalen of gaten die niet zijn gepatcht, betekent dat een willekeurig aantal ongewenste objecten in het kanaal kan komen, inclusief insecten en ongedierte.

Kakkerlakken, muizen, ratten, motten, fijnstof, gassen, virussen en andere vervuilers kunnen hun weg vinden naar leidingen. Ze kunnen er gaan nestelen, broeden en dan sterven. Hun uitwerpselen en kadavers kunnen zich in het ventilatiekanaal verzamelen of zelfs uit de ventilatieopeningen waaien, waardoor mensen ziek worden.

Controle en onderhoud op het ventilatiesysteem

Ventilatiesysteem regelmatig controleren en onderhouden is dus erg belangrijk. En van repeterend belang.

ventilatiekanaal onderhouden

Vervuiling van een ventilatiekanaal is niet alleen bij een oud geïnstalleerd ventilatiesysteem van toepassing. Zelfs een nieuw ventilatiesysteem kan luchtverontreiniging veroorzaken door een slecht ontwerp of onjuist onderhoud. Wanneer warme lucht over de koelspiraal in de luchtbehandelingsunit blaast, wordt vocht uit de luchtstroom verwijderd en druppelt het langs de koelspiraal. Het water verzamelt zich in een opvangbak en stroomt uit de apparatuur. In sommige gevallen is de ventilator van het ventilatiesysteem te hoog ingesteld en kan deze letterlijk condensaat van de spiraal naar beneden in het luchtkanaal blazen.

Waardoor de interne kanaalisolatie doordrenkt is. Een vaker voorkomend vochtprobleem is wanneer de afvoerbak of condensaatleiding verstopt is en het water terugstroomt in het ventilatiesysteem en in het ventilatiekanaal terechtkomt of zich verzamelt in de apparatuur. Kies dan complementair voor luchtontvochtiging.

Wanneer stilstaand water zich vermengt met stof of ander organisch materiaal in het ventilatiekanaal, kan schimmel beginnen te groeien. Indien onbehandeld, kan de schimmel zich door het luchtkanaal verspreiden. Erger nog, verontreiniging kan in de bezette ruimte worden blazen en schimmelgroei in andere delen van het gebouw beginnen.

Hygiëne in het ventilatiekanaal

Virussen, schimmels, ultrafijnstof, vocht en ongedierte zijn de belangrijkste redenen waarom een ventilatiekanaal moet worden onderhouden. Met een goed onderhouden ventilatiekanaal merken bewoners direct een verschil in de kwaliteit van de binnenlucht.

Niet alléén het ventilatiekanaal zelf, ook de filters en andere componenten in het ventilatiesysteem moeten onderhouden worden of regelmatig worden vervangen. Wanneer filters overbelast zijn en niet regelmatig worden vervangen kan stof zich ophopen op de koelspiralen en in het luchtkanaal. Vooral de filters in de aangezogen lucht van buiten (buitenlucht) bevatten veel soorten verontreiniging. Na verloop van tijd kan dat stof zich opstapelen tot het punt waarop stof uit de toevoeropeningen het gebouw binnenkomt.

Deze toestand kan verslechteren tijdens aanpassingen aan een ouder ventilatiesysteem, aangezien nieuwe aftakleidingen worden toegevoegd aan bestaande delen. In het ventilatiekanaal worden nieuwe openingen gemaakt (gesneden) in de oudere kanaalstukken. Bij het opstarten van het ventilatiesysteem wordt bestaande verontreiniging in het luchtkanaal van de kamers in geblazen.

luchtkanaalreiniging
luchtkanaalreiniging

Het ventilatiekanaal in commerciële en industriële faciliteiten worden vaak vergeten, omdat de lucht uit het gebouw stroomt en niet wordt ingeademd door de gebruikers. In zeer stoffige industriële toepassingen hopen deeltjes zich op tegen de uitlaatroosters, in ventilatiekanaal bochten en overgangen en zelfs op de uitlaatventilator zelf. Fijne stofdeeltjes kunnen zich een weg banen in de HVAC-motor en ervoor zorgen dat de ventilator defect raakt of, als er geen vonkvrije ventilator is geïnstalleerd, kan het stof zelfs ontbranden en exploderen.

Onderhoud in het ventilatiekanaal

Een ventilatiekanaal moeten zeer regelmatig worden onderhouden om een optimale, schone, gezonde luchtkwaliteit te handhaven. Het reinigen van een luchtkanaal moet methodisch gebeuren om geen vervuiling (fijnstof, schimmels, virussen etc…) te verplaatsen naar schone delen van het systeem.  Een trucje om te voorkomen dat vervuiling naar schone delen gaat verplaatsen is het gebruik van opblaasbare ‘ballonnen’ te gebruiken om delen van een luchtkanaal te isoleren om het schone ventilatiekanaal zuiver te houden tijdens het reinigen.

Het moge duidelijk zijn. In een ventilatiekanaal kan veel meer zitten dan een beetje stof. Het gaat om schimmels, virussen, ultrafijnstof, ongedierte en uitwerpselen ervan enz. die de luchtkwaliteit ongezond maken. Facility managers of gebouweigenaren moeten regelmatig onderhoud (preventief) en schoonmaak van het ventilatiekanaal regelmatig terug laten komen.

Routinematig preventief onderhoud uitvoeren en het ventilatiesysteem overal goed af dichten en intact houden, zijn de beste manieren om verstoringen in de luchtstroom te voorkomen. Een goed onderhouden ventilatiesysteem resulteert in gezonde lucht. Wel zo belangrijk voor de mensen die er verblijven (bewoners/personeel). Een goed onderhouden ventilatiesysteem resulteert in minder gezondheidsklachten.

Luchtkanaal reiniging: hoe een ventilatiekanaal reinigen?

ventilatiekanaal onderhouden

Het reinigen van een ventilatiekanaal is een noodzakelijk onderdeel van het onderhouden van een veilig en comfortabel gebouw en is het doel van elke gebouweigenaar. Helaas kunnen verschillende deeltjes, zoals virussen (ultra)fijnstof, puin, schimmels, bacteriën en andere allergenen, de luchtkwaliteit van een gebouw bedreigen.

Een slechte luchtkwaliteit kan het voor de gemiddelde persoon moeilijk maken om comfortabel te ademen. Het kan ook de kans op ademhalingsproblemen bij familieleden vergroten. Voor heel jong, heel oud en mensen met gezondheidsproblemen of een aangetast immuunsysteem kunnen deze ultrafijne stofdeeltjes ernstige gezondheidsrisico’s opleveren.

Daarom is het erg belangrijk om methoden te vinden om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. Helaas vergeten veel gebouweigenaren het reinigen van een luchtkanaal.

Wat is een ventilatiekanaal?

Luchtkanalen zijn een reeks luchtkanaal en ventilatieopeningen in het verwarmings- en koelsysteem van een gebouw.

Dit luchtkanaal biedt een pad voor lucht die door het gebouw kan worden geduwd. In de winter blaast het ventilatiesysteem warme lucht door het huis om een ​​comfortabele temperatuur te behouden.

In de zomer zorgt de airconditioning hiervoor voor koelere lucht. In de herfst- en lentemaanden, wanneer de systemen niet in gebruik zijn, wordt er vaak geen lucht door dit ventilatiesysteem van luchtkanalen en ventilatieopeningen geduwd.

Hoe worden een ventilatiesysteem vervuild?

Gedurende de perioden dat de verwarming of het airconditioningsysteem niet gebruikt wordt zal er geen lucht door een luchtkanaal in de woning verplaatsen.

Al het vuil, stof, puin of zelfs allergenen die in de lucht zweven, kunnen zich nestelen in de ventilatiekanalen en ventilatieopeningen van het huis. Als er condensatie ontstaat in het luchtkanaal door hoge luchtvochtigheid of temperatuurschommelingen, kan dit voor meer problemen in het ventilatiesysteem zorgen. Zorg dan voor een adequate luchtontvochtiger.

Het vocht kan een perfecte omgeving bieden voor schimmels en bacteriën om in een ventilatiekanaal te groeien. Schade aan een luchtkanaal kan er ook voor zorgen dat er meer vuil en puin in dit gebied terechtkomt.

Zelfs ongedierte kan soms de ventilatie leidingen van een huis binnendringen en materialen achterlaten die gevaarlijk kunnen zijn. Tijdens de herfst- en lentemaanden kan een luchtkanaal veel problematische deeltjes verzamelen die een potentieel gevaar voor de gezondheid kunnen worden.

Waarom is vervuiling in het ventilatiesysteem een probleem?

Wanneer deeltjes uit de binnenlucht zich verzamelen in een luchtkanaal, kunnen ze zich ophopen en een groot aantal mogelijke allergenen en andere irriterende stoffen creëren. Wanneer de verwarming of airconditioning weer wordt aangezet, kan deze de deeltjes door het hele gebouw blazen. Als er schimmel en bacteriën zijn gegroeid, vooral door beschadiging van het luchtkanaal, kan dit een continu probleem vormen voor de gezondheid van de gebouwgebruikers.

Er zijn situaties bekend waar hele afdelingen van grote bedrijven gesloten zijn door een onzichtbaar gevaar. Schuilend in het luchtkanaal. Vervuilde binnenlucht zal de luchtkwaliteit in een gebouw aanzienlijk verminderen en het risico op ernstige problemen verergeren.

Hoewel de slechtste lucht aan het begin van elk seizoen zal zijn, kunnen veel problemen ervoor zorgen dat verontreinigende stoffen het hele seizoen door de lucht in het huis blijven vervuilen.

Hoe gezondheidsproblemen oplossen veroorzaakt door een ventilatiekanaal?

De beste methode om gezondheidsproblemen op te lossen en de gebouwgebruikers van schonere lucht te voorzien, is door regelmatig het luchtkanaal te laten reinigen. Er zijn genoeg bedrijven beschikbaar die professionele luchtkanaalreiniging aanbieden. Ze bieden betaalbaar en betrouwbaar onderhoud en zorgen voor een grondige reiniging van het hele ventilatiesysteem in huis, inclusief de ventilatieopeningen en roosters. Dit zorgt ervoor dat wanneer het verwarmings- of koelsysteem is ingeschakeld, er alleen schone en frisse lucht door het gebouw wordt geblazen.

ventilatiekanaalreiniging

Voordelen van luchtkanaal reiniging

De laatste jaren zien mensen steeds vaker het belang in van een goede luchtkwaliteit in de binnenlucht om een ​​gezondere omgeving te creëren. Het bewustzijn groeit. Steeds vaker kiest men voor het reinigen van het ventilatiesysteem. Een goede reiniging van het luchtkanaal door een professional kan helpen bij de functionaliteit van het volledige verwarmings- en koelsysteem.

Zonder alle verontreinigingen in het ventilatiekanaal en ventilatieopeningen hoeven de verwarmings- en koelsystemen niet zoveel moeite te doen om lucht door het huis te persen. De continue ongehinderde aanvoer van lucht is prettig om een ​​comfortabele temperatuur te bieden. Door alle (ultra)fijne deeltjes en vuil te verwijderen die zich kunnen ophopen in de luchtkanalen, kan ook de geur in huis die door deze opeenhoping kan ontstaan, worden verminderd.

Wat is het reinigingsproces van het luchtkanaal?

Het wordt aanbevolen om het luchtkanaal elke 2 jaar te reinigen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Het bevat namelijk geen luchtreiniger tegen fijnstof. Een beschadigd luchtkanaal of een gebouw met mensen die gevoeliger zijn voor ultrafijne stofdeeltjes, bacteriën en virussen moeten mogelijk vaker worden schoongemaakt. Wanneer de ventilatie technicus arriveert, beginnen ze met het losmaken en verwijderen van alle materialen in de luchtkanalen.

Zodra dat is voltooid, wordt het hele ventilatiesysteem geïnspecteerd op eventuele resten, zoals virussen, bacteriën, schimmels of andere schadelijke materialen. Na analyse en als er residuen worden aangetroffen, wordt het luchtkanaal grondig gereinigd met een desinfecterende oplossing om eventuele schadelijke organismen in het ventilatiesysteem te doden.

ventilatiekanalen reinigen

Iedereen zou moeten overwegen om een luchtkanaal te laten reinigen om verschillende problemen door verontreiniging te voorkomen. In de praktijk gebeurt dit echter maar heel weinig!

Vetten in het ventilatiekanaal

Aanzuigpunten in het ventilatiesysteem zijn een fundamenteel onderdeel van elk afzuigsysteem. Ook in de professionele keukens. Waarom? Omdat aanzuigpunten voor het luchtkanaal het reinigen, onderhouden en inspecteren van uitlaatsystemen vergemakkelijken. En dit helpt om te voorkomen dat vetten, oliën en vet zich ophopen op de binnenkant van een luchtkanaal. Begrijpen hoe vet in de eerste plaats in de leidingen terechtkomt is nuttig om het belang van de aanzuigpunten in het ventilatiesysteem te begrijpen.

Hoe komen vetten in het ventilatiekanaal?

Commerciële keukens creëren bij veel werkzaamheden vetten. Bepaalde brandstoffen (kolen), grillen, koken in de wok en friteuses met een hoog volume zorgen allemaal voor een grotere hoeveelheid vetaanvoer in het ventilatiekanaal. Maar zelfs bij het koken van kleine hoeveelheden zullen uiteindelijk restanten van vetten, olie, vet en vuil zich na verloop van tijd ophopen op de binnenkant van het ventilatiekanaal.

Tijdens het koken kan een bijzonder gevaarlijke situatie ontstaan doordat het vet in het ventilatiekanaal licht ontvlambaar is. Helaas veroorzaken sommige kookactiviteiten vonken/vlammen die dus makkelijk in het luchtkanaal terecht kunnen komen en tot brand kunnen leiden. Of erger nog: tot explosie.

Zelfs als de juiste afzuigkapfilters gebruikt zijn, zal een bepaalde hoeveelheid vet zijn weg vinden. Tijdens het koken verdampen vetten en oliën en worden ze in het uitlaatsysteem gezogen.

Veel van het vet zal zich ophopen op de kap en het vetfilter. Maar een deel van de vettige dampen ontsnappen via het filter in het ventilatiesysteem. We zullen later uitleggen waarom dit een van de belangrijkste redenen is om aanzuigpunten voor kanalen te installeren. Maar laten we eerst eens kijken wat er kan gebeuren als vet zich ophoopt in het ventilatiekanaal.

ventilatiesysteem onderhouden

Wat gebeurt er als vet zich ophoopt in het ventilatiekanaal?

Vetafzettingen in de afvoerkanalen zijn licht ontvlambaar en vormen een groot brandgevaar. Men zegt dat wanneer het niet regelmatig wordt schoongemaakt, zich gemakkelijk wel 7,5 cm vet kan ophopen langs de onderkant van een horizontaal deel van het ventilatiesysteem.

Toegangsopeningen in het ventilatiesysteem kunnen preventief helpen om branden te stoppen voordat ze beginnen. We leggen dat later in het volgende alinea/kopje verder uit. Als een opflakkering hoge vlammen of voldoende hitte produceert kan het vet in het luchtkanaal gaan ontbranden. De meeste restaurantbranden met een kooktoestel laaien op in het afvoergedeelte van het ventilatiesysteem.

Vetbranden in het luchtkanaal kunnen zeer schadelijk en gevaarlijk zijn. Ze verplaatsen zich zo snel dat ze vaak niet voldoende warmte leveren om de smeltbare schakels van een brandblussysteem te activeren.

Omdat vetbranden zich snel door het afzuigsysteem verspreiden, brengen ze ook aangrenzende delen van het gebouw, inclusief andere verdiepingen en het dak, in gevaar voor brand. De stralingswarmte van luchtkanaal branden is gemakkelijk binnen enkele minuten op 810gr. Celsius of meer te branden en kan zelfs brandbaar materiaal buiten het luchtkanaal ontsteken.

Zodra ze beginnen, zijn vetbranden in het ventilatiekanaal moeilijk te stoppen. Hun exacte locatie is moeilijk vast te stellen en te blussen. Ze zijn ook erg vatbaar voor opnieuw vlam vatten (heronthaarding).

De beste manier om met een brand in een vettig luchtkanaal om te gaan, is deze te stoppen voordat deze begint. En dat doe je door de uitlaatkanalen schoon te houden van vet en olie. Dit is de reden waarom aanzuigpunten voor ventilatiekanalen een sleutelrol spelen in de aanpak tegen brandgevaar in een commerciële keuken.

Hoe helpen toegangsopeningen in een luchtkanaal om vetaanhechting te voorkomen?

Soms is wat je niet kunt zien het gevaarlijkst. Denk maar aan Corona/Covid19……

Zelfs als de rest van uw keuken brandschoon is, kunnen er lagen opgebouwde vetten en oliën in het ventilatiesysteem zitten. Vooral vetten en oliën ogen transparant en worden pas beter zichtbaar als er vuil op hecht. Kanalen moeten worden schoongemaakt en onderhouden om zowel de veiligheid als voldoende ventilatie in de commerciële keuken te garanderen.

Moet ik toegangsopeningen voor kanalen installeren?

Voor ventilatie controle en brandbeveiliging van commerciële kookactiviteiten vereist dat alle afzuigsystemen voor commerciële keukens toegangsopeningen hebben tot het ventilatiekanaal. Het hebben van het juiste systeem zal het risico op vet gerelateerde branden aanzienlijk verminderen, maar houd er rekening mee dat de toegangsopeningen voor kanalen moeten voldoen aan de vereisten.

Toegangsopeningen voor ventilatiekanalen moeten gemaakt zijn van hetzelfde materiaal en dezelfde dikte als het ventilatiekanaal. Ook moeten alle toegangsopeningen voor ventilatiekanalen een pakking of afdichting hebben die geschikt is voor minimaal 810gr. celsius en vetdicht zijn. Eventuele bevestigingsmiddelen die worden gebruikt om het toegangspaneel te bevestigen, moeten van koolstofstaal of roestvrij staal zijn en mogen de kanaalwand niet binnendringen.

Welke toegangsopening in het ventilatiesysteem is geschikt?

Het kiezen van een toegangsopening tot een ventilatiekanaal zou niet moeilijk moeten zijn, maar met zoveel types aan een ventilatiesysteem om uit te kiezen, kan het handig zijn om deskundig advies in te winnen voordat u een aankoop doet.

ventilatierooster

Photo credits: Waco Concrete Company

5 symptomen dat het luchtkanaal of ventilatiekanaal gereinigd moet worden

Als het in je ventilatiesysteem is, is het in je longen

Een ventilatiesysteem is niet altijd iets dat we met preventief onderhoud of schoonmaken associëren. Vooral omdat we het niet zien. Het zit vaak verstopt in een plafond/wand.

Het eerste signaal zijn ‘stofslierten’ die uit een luchtkanaal puffen telkens wanneer de verwarming of airconditioning wordt aanzet. Misschien heb je stof of haren van huisdieren in een ventilatieopening gezien? Zit er stof op het rooster op de retourluchtroosters? Dit kunnen aanwijzingen zijn dat het leidingwerk van uw gebouw mogelijk grondig moet worden schoongemaakt. In uw ventilatiesysteem verzamelt zich fijnstof op luchtkanaal oppervlakken, ventilatieopeningen, motoren en andere onderdelen.

Niet alleen ultrafijnstof, ook schilfers van dode huid, virussen, haren en huidschilfers van huisdieren blijven vastzitten in het stof, en al snel creëert dit proces een dichte omgeving waar bacteriën, schimmels, huisstofmijten en allergenen kunnen gedijen. Luchtfilters verwijderen de meeste verontreiniging uit de luchtstroom, maar niet voor alle onderdelen van het HVAC-systeem. Daarom is het belangrijk om regelmatig de exacte staat van uw ventilatiesysteem te controleren om te zien of het nodig is om het ventilatiekanaal te onderhouden of schoon te gaan maken.

Wat moet je doen om te zien of er vuil zit in het ventilatiekanaal?

 1. Open een van je ventilatieroosters en kijk naar binnen. Kijk of het vuil, puin of samengeklit stof bevat;
 2. Onderzoek de retourluchtfilters op stofophoping, vooral als er dikke, wazige stoflagen zijn;
 3. Bekijk het lucht filter in de verwarmingssysteem als die aangesloten is op het ventilatiekanaal. Als het luchtfilter verstopt is met stof, wordt de luchtstroom afgesneden. Hierdoor kan meer stof neerslaan en zich ophopen in het ventilatiesysteem;
 4. Onderzoek de ventilator en de motor van de ventilator op tekenen van stof. Hoe meer stof je ziet, hoe groter het probleem dat je hebt;
 5. Kijk naar alle andere componenten in het luchtkanaal op tekenen van stofophoping. Kijk ook naar alle filters of ze verkleurd zijn en vol zitten met stof.

De gevolgen van een vervuild ventilatiekanaal

Dus wat voor problemen zitten er in een ‘beetje’ vuil en stof? Genoeg. Er zijn een aantal problemen die worden veroorzaakt door een vuil ventilatiesysteem, variërend van verhoogde energiekosten tot gezondheidsproblemen:

 1. Vuil en stof belemmeren de verwarming en koeling van het gehele HVAC-systeem. In de winter kunnen door vuil verstopte warmtewisselaars de lucht niet zo efficiënt verwarmen. In de zomer kunnen door vuil verstopte condensorspiralen de lucht ook niet koelen. Deze verhogen de looptijd van een ventilatiesysteem, waardoor het meer brandstof en energie nodig heeft om een gebouw te verwarmen en te koelen.
 2. Vuil en stof belemmeren de luchtstroom. Stel dat en ventilatiesysteem de lucht uitstekend verwarmt en afkoelt. Maar als de ventilator of motor niet kan draaien vanwege vuil of het luchtfilter is verstopt met stof, dan kan het ventilatiesysteem die goed verwarmde of gekoelde lucht niet effectief door het gebouw laten circuleren. Het gaat nog steeds langer draaien en meer energie verbruiken.
 3. Hoe ouder een ventilatiesysteem wordt, des te meer slijtage het ondergaat. Lange looptijden kunnen de totale levensduur van HVAC-systemen verkorten, van AC-compressoren tot Hydro pompen, branders en motorlagers. U zult het ventilatiesysteem van uw huis eerder verslijten.

Gezondheidsproblemen door vuil ventilatiesysteem

 1. Stof bevat niet alleen fijn vuil, maar ook virussen, dode huid, huidschilfers van huisdieren, micro-organismen uit kattenbakvulling (toxoplasmose) en andere deeltjes zoals pollen, schimmelsporen, schimmels en zelfs uitwerpselen van knaagdieren. Als een ventilatiesysteem is vervuild kan het een broedplaats worden voor bacteriën, mijten en ander ongedierte.
 2. Vuil en stof verspreiden zich sneller in een huis met een vuil luchtkanaal. Het maakt niet uit hoe ijverig u uw huis stofvrij maakt en schoonmaakt, fijne deeltjes, waaronder gevaarlijke allergenen, stromen snel van kamer naar kamer om tafels, smartphones en kinderspeelgoed te bedekken. Vervelend als je weet wat er allemaal aan die stofdeeltjes kan blijven plakken!

De voordelen van regelmatig reinigen van het ventilatiekanaal

Een bezoek van een professionele luchtkanaal reinigingsdienst om de 2 jaar kan veel onderhouds- en gezondheidsproblemen voorkomen voordat ze beginnen. Bovendien bespaar je geld op verwarming en koeling:

 1. Betere en betrouwbare algehele prestaties van het ventilatiekanaal.
 2. Minder dure reparaties door slijtage en een langere levensduur van het luchtkanaal.
 3. Meer energie-efficiëntie, waardoor de energierekening wordt verlaagd.
 4. Lagere kans op ademhalings- en allergieproblemen (=gezonde lucht).
 5. Minder (ultra)fijnstof maakt het gemakkelijker om de leefruimtes in een gebouw schoon te maken en te onderhouden.

Uiteindelijk is het reinigen van het luchtkanaal van uw ventilatiesysteem geen doe-het-zelf-project. Een grondige reiniging kan alleen worden uitgevoerd door gebruik te maken van standaardapparatuur die is ontworpen om de grootte en het volume van alle soorten gebouwen aan te kunnen.

Virussen en andere verontreinigingen beïnvloeden de luchtkwaliteit via het ventilatiekanaal

Mensen brengen ongeveer 90% van hun leven binnenshuis door en de vervuilingsgraad van vervuiling kan wel 100 keer zo hoog zijn als die van de buitenlucht. Vervuiling in de binnenlucht staat in de top 5 van gezondheidsgevaren!

Hoewel onze aandacht gericht is op de verspreiding van virussen en we nadenken over de nodige voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om onze kans om in contact te komen met dit virus te verkleinen, weten ventilatie experts dat virussen niet de enige ziekte of vervuilende stof is die we thuis moeten bestrijden. We moeten ook rekening houden met andere virussen en ziektes die worden verspreid via een centraal ventilatiekanaal. Mensen kunnen proactief zijn en zichzelf beschermen tegen ziek worden in het algemeen door voorlichting te krijgen over luchtkwaliteit binnenshuis. Ook wel indoor Air quality genoemd (IAQ).

Kritieke groepen die schone lucht nodig hebben

\Er zijn vier kritieke groepen (hoewel alle mensen hiervan kunnen profiteren) die de best mogelijke luchtkwaliteit in huis nodig hebben:

 • Baby’s tot 16 jaar oud;
 • Volwassenen vanaf 60 jaar;
 • Geen leeftijdsbeperking – personen met een aangetast immuunsysteem, zwangere vrouwen en personen met chronische ademhalingsstoornissen (o.a. COPD, Astma) en degenen die herstellen van chirurgische ingrepen of ziekte;
 • Eigenaren van gezelschapsdieren met huisdieren – honden, katten en vogels

Wetenschappers weten dat de belangrijkste wijze van overbrengen van virussen is door ademhalingsdruppels. Die kunnen overgebracht worden op het moment als iemand hoest of niest. Je mond bedekken als je hoest of niest, is de eerste stap om de verspreiding onder controle te houden. Resterende verontreinigingen kunnen echter door het ventilatiekanaal vervoerd worden waar alle lucht in huis circuleert. Het kan bijdragen aan de verspreiding van virussen in de lucht. Virussen hebben dezelfde eigenschappen, zoals verkoudheid, griep en keelpijn, door de manier waarop het van persoon tot persoon wordt verspreid.

Broncontrole is altijd de eerste stap bij het omgaan met problemen in de binnenlucht zoals schimmel, (ultra)fijnstof, geur en zelfs virussen. Er zijn veel remedies als het gaat om het beheersen van de luchtkwaliteit in de binnenlucht in een huis. Denk aan producten zoals:

 • Rapportagesystemen die de lucht meten;
 • Luchtreiniger
 • Ultraviolette sterilisatiesystemen

Ventilatie kan bijdrage aan besmetting

Het ventilatiekanaal en het ventilatiesysteem kunnen bijdragen aan de verspreiding van ongewenste ziekteverwekkers in de lucht, niet omdat het systeem uit de fabriek is vervuild, maar omdat de lucht in het huis vervuild is geraakt.

Kleine ziekteverwekkers die in de lucht worden verspreid, kunnen schimmels, bacteriën of virussen zijn. Het verschil tussen een virus en een bacterie is dat virussen veel kleiner zijn dan bacteriën, en virussen kunnen niet overleven zonder een gastheer.

Naast het verspreiden van virussen via een ventilatiesysteem, is een andere aartsvijand schimmel, een biologische groei. Schimmel is, in de eenvoudigste termen onderdeel van het “stof tot stof” -programma. Alles wat leeft zal sterven, het zal terugkeren naar de voedselketen, of het nu een machtige eik is, je favoriete leren schoenen (eens een koe), of die vergeten sinaasappel achter in de koelkast.

Biologische groei in het ventilatiesysteem

Een ventilatiesysteem kan door biologische groei de perfecte gelegenheid bieden om zich verder te vormen en te groeien. Er zijn drie dingen nodig om biologische groei te ondersteunen:

 1. Voedsel is de belangrijkste bron van biologische groei. Een voorbeeld van voedselbronnen zijn huidcellen die zijn afgeschilferd en in het ventilatiesysteem zijn gedreven.
 2. Het volgende item om organische groei te ondersteunen, is vocht. Als die huidcellen eenmaal door het ventilatiesysteem zijn gekomen, kunnen ze aan de verdamperspiraal of ventilatormotor gaan hechten. Wanneer de spiraal samen met de voedselbron condens begint te produceren, wordt dit het perfecte recept voor biologische groei.
 3. Het laatste item dat bijdraagt ​​aan organische groei is de afwezigheid van ultraviolet licht. HVAC-professionals en gebouweigenaren die deze factoren beheren, verkleinen het risico op biologische groei.

Wanneer een ultraviolet systeem correct wordt gebruikt en geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de fabrikant, kan het een nuttig hulpmiddel blijken te zijn. Ultraviolet bestaat in natuurlijk zonlicht (daarom dragen we zonnebrandcrème en groeit schimmel onder een rots), het ontmantelt het DNA van organische stoffen. Het reduceert ze tot stikstof en zuurstof. Ultraviolet is het meest effectief als bestraling van het oppervlak en wordt in veel toepassingen gebruikt. Het wordt gebruikt voor het steriliseren van medische instrumenten, het reinigen van teruggewonnen water in zuiveringsinstallaties, zeewateraquaria en wordt gebruikt in de voedselverwerking. Maar kan dus ook gebruikt worden om de binnenlucht te desinfecteren.

Inspectie in het ventilatiekanaal

Aannemers en constructeurs van gebouwen moeten klanten beter gaan informeren over de waarde van de binnenluchtkwaliteit en oplossingen en opties bieden om de eigenaar te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Een ventilatiekanaal moet minimaal twee keer per jaar worden geïnspecteerd. Vraag een HVAC-technicus naar producten die u kunnen helpen om schonere, frissere en gezondere lucht in te ademen.

In tijden als deze, wanneer de emoties hoog oplopen en iedereen zich zorgen maakt over het onbekende, moeten HVAC-professionals schitteren als een baken van waarheid en goede trouw. Kwaliteitsonderhoud, goede hygiëne en bewezen ‘best practices’ zoals: verbeterde luchtkwaliteit binnenshuis, broncontrole op besmetting en het schoonhouden van een gebouw zijn de sleutel tot het succesvol omgaan met de huidige gezondheidsproblemen.

Ventilatiekanaal (reinigen): borstelen of met perslucht?

Het belangrijkste doel van een ventilatiekanaal met airconditioningsysteem is om de luchtkwaliteit in een kamer te verbeteren. We denken vaak dat ze alleen de kamer koelen of verwarmen, maar ze regelen ook de luchtstroom, brengen een koel briesje in gesloten ruimtes en verwijderen fijnstof en andere deeltjes uit de lucht. Ja, dus ook virussen.

Tijdens het regelen van de luchtcondities in een gebouw verzamelen de aircosystemen veel vuil en zijn ze niet altijd succesvol om alles naar de buitenlucht af te voeren.

Stof komt binnen van het de hele dag open houden van ramen, dode huidcellen en haren van alle mensen die bij je in de buurt wonen/werken. Mensen die bont en ander organisch materiaal dragen geven ook allerlei stof- en haardeeltjes aan de binnenlucht af. Ook huisdieren of ongedierte geven verontreiniging aan de binnenlucht af. Ze vinden allemaal hun weg naar het ventilatiekanaal.

luchtkanaal reinigen

Regelmatig onderhouden van een ventilatiesysteem

Net als elke andere machine heeft een luchtanaal of ventilatiekanaal wat onderhoud nodig. Het beste onderhoud dat je een ventilatiesysteem kunt geven, is door het schoon te houden. Een regelmatig reinigingsprogramma verlengt bovendien de levensduur van uw aircosysteem en houdt uw lucht langer fris.

Een van de meest basale manieren om een airco in optimale werkomstandigheden te houden, is door ventilatiekanalen en de bijbehorende filters regelmatig te reinigen. Om goed werk te kunnen leveren, is het belangrijk om de juiste apparatuur voor het reinigen van het ventilatiekanaal en opgeleid personeel te vinden om de taak uit te voeren.

Er zijn verschillende bedrijven die reinigingsapparatuur hebben voor goed onderhoud. Over het algemeen zijn er twee types reinigingsapparatuur: roterende borstelsystemen of push / pull-vacuümsystemen.

Roterend borstelsysteem (reinigen van het lucht- /ventilatiekanaal)

Deze apparatuur bestaat uit een vacuümunit en een roterende borstel die de functie vervullen van het losmaken van stof en andere deeltjes die zich in het luchtkanaal hebben opgehoopt en deze afzuigen met behulp van de negatieve luchtdruk die in de vacuümunit wordt gegenereerd.

De borstel is normaal gesproken met een flexibele buis verbonden met de vacuümunit. Hierdoor kan de borstel gemakkelijk door bochten en bochten in de ventilatieopeningen van het ventilatiesysteem bewegen.

De roterende borstel wordt sterk aanbevolen voor het reinigen van een luchtkanaal dat lange tijd verwaarloosd is. Dergelijk luchtkanaal kan harde lagen vuil en opgedroogd vuil op de wanden van ventilatieopeningen hebben. Deze oplossing heeft vaak handapparatuur die van de ene kamer naar de andere kan worden gedragen of gereden, waardoor deze geschikt is voor huizen van particulieren en kleine kantoortoepassingen.

Push / Pull vacuümsystemen (reinigen van het lucht- /ventilatiekanaal)

Het push / pull-vacuümsysteem wordt meestal op vrachtwagens gemonteerd en bestaat uit krachtige vacuümpompen. Ze kunnen tot tien keer meer negatieve luchtdruk produceren dan roterende borstelsystemen.

Dit type systeem kan door de hoge druk grote brokstukken en dode knaagdieren losmaken. Het is ook in staat om scherpe bochten te manoeuvreren en door dempers te gaan, omdat het een smalle luchtslang heeft.

De push / pull-oplossing is het beste voor industrieel en zwaar gebruik, waar de roterende borstel te klein is om het oppervlak van luchtkanalen te bedekken. De werking van elk airconditioningsysteem is sterk afhankelijk van de reinheid.

Een vervuild ventilatiesysteem, hoe robuust ook, kan niet optimaal functioneren en zal voortijdig kapot gaan.