Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage B&B Humidification (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Orginics voldoet aan de toelatingscriteria “diensten & producten”. De positieve toelating is verricht op 11 september 2023 op de diensten van Orginics. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

https://bbhum.com/nl/klimaatbeheersing