Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage BMair Benelux BV (2024-2025)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten BMair Benelux BV voldoet aan de toelatingscriteria “diensten”. De positieve toelating is verricht op 8 januari 2024 op de diensten van BMair Benelux BV. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

BMAir filters | Filters voor BMAir filteroverdruksystemen