Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage De Groot Luchtkanalen B.V. (2024-2025)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten De Groot Luchtkanalen B.V. voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 25 maart 2024 op de diensten van De Groot Luchtkanalen B.V. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op: https://www.degrootluchtkanalen.nl/diensten/